Maya's

De Maya’s hadden tussen 250 n.Chr. en 900 een van de grootste rijken in Midden-Amerika, dat zich uitstrekte over het huidige Mexico, Belize en Guatemala. Ze waren vergevorderd in wiskunde en astronomie. Daarnaast ontwierpen de Maya's een complexe kalender en waren ze het enige indianenvolk met een volledig ontwikkeld schrift. Daarbovenop lieten ze ook indrukwekkende staaltjes architectuur achter, zoals de piramide van Kukulcán en de trappenpiramide El Castillo. 

Onderzoekers van de afdeling Antropologie van de Universiteit van Bonn hebben in de oude Maya stad Uxul in Mexico een massagraf gevonden. Er zijn 24 lichamen aangetroffen die om tot nog toe onbekende reden zijn onthoofd en uit elkaar gehaald zijn. De skeletten zijn 1,400 jaar oud, maar het is niet duidelijk wat de status was van de gevonden personen.
Bij de Guatemalteekse ruïnes van Holmul is een grote fries gevonden dat afkomstig is van de Maya’s. Het acht meter brede en twee meter hoge stenen ornament werd onder een oude piramide gevonden door de in Maya’s gespecialiseerde archeoloog Francisco Estrada-Belli en zijn team.
Tijdens bouwwerkzaamheden in het oosten van Mexico is een tweeduizend jaar oude nederzetting blootgelegd. Hierbij zijn botten van dieren, een piramide en dertig graven aangetroffen, met onder meer twee skeletten van kinderen. Verder zijn er diverse voorwerpen gevonden. De nederzetting is gelegen vlakbij Jaltipan, een stad ten zuidoosten van Veracruz.
Een team van Sloveneense archeologen heeft in de oostelijke jungle van Mexico ruïnes van een grote Mayastad ontdekt. De stad werd ontdekt op het schiereiland Yucatán en strekt zich uit over een gebied van 22 hectare. Volgens wetenschappers had de nederzetting waarschijnlijk zijn bloeiperiode tussen 600 en 900 na Christus. Het onderzoeksteam heeft de stad Chactun genoemd.
De oude Maya’s gebruikten een karakteristieke, levendige en zeer duurzame kleur blauw voor het beschilderen en decoreren van paleismuren, aardewerk, handschriften en waarschijnlijk ook menselijke offers. Na eeuwenlang gissen claimt een groep Spaanse wetenschappers nu de bereidingswijze voor dit zogeheten Maya Blauw te hebben ‘gekraakt’.
Volgens sommigen eindigt vandaag de wereld. Dat zou gebaseerd zijn op het eindigen van de Mayakalender. Die houdt er namelijk op 21 december 2012 mee op. Toch zit deze interpretatie er ver naast, zo blijkt uit een nieuwe verwijzing naar de inscriptie van de Mayakalender die niet lang geleden in Mexico is gevonden. Wat blijkt: de Maya’s geloofden helemaal niet dat de wereld aan zijn einde zou komen.
De schedel uit de Steven Spielberg film Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) zou te veel lijken op een gestolen nationale schat, wat archeoloog dr. Jaime Awe ertoe heeft gezet een rechtszaak tegen LucasFilm, Walt Disney en Paramount Pictures aan te spannen.
Een team archeologen verkende onlangs drie grotten in Mexico, waarvan één onderwater, en ontdekte talloze materialen van de Maya’s. Met name het gestileerde keramiek dat de archeologen vonden, is met een datering van 2.300 jaar een bijzondere vondst.
Er is een nieuw Maya-museum geopend in de Mexicaanse stad Cancún. De bouw van het culturele gebouw heeft zes jaar geduurd en kostte ca. €11,5 miljoen. Het hoofdthema van het museum is de geschiedenis van de Maya en in de tentoonstellingen zullen ruim 350 artefacten van de beschaving te zien zijn.
In een driehonderd jaar oud huis in Guatemala zijn verschillende door Maya’s gemaakte muurschilderingen ontdekt. Deze muurschilderingen kwamen tevoorschijn toen de bewoner de muren schuurde tijdens een verbouwing van zijn huis.
In het Mexicaanse Ocosingo zijn de overblijfselen van een Mayatheater gevonden. Het gaat om een theater van zo’n 1.200 jaar oud, dat omringd wordt door verschillende andere gebouwen. De archeologen die het ontdekten vermoeden dat het theater een politieke rol heeft gespeeld in het Mayarijk.
Archeologen hebben een tombe in een afgelegen Maya-paleis in de Mexicaanse ruïnestad Uxul ontdekt. De tombe behoorde toe aan een jonge prins, die begraven is met een zeldzame drinkbeker. De vondst van de beker is met name bijzonder omdat het de eerste keer is dat er een dergelijke prinsenbeker op legale archeologische wijze wordt gevonden.