Geen foto

Massagraf gevonden in Maya stad Uxul

Onderzoekers van de afdeling Antropologie van de Universiteit van Bonn hebben in de oude Maya stad Uxul in Mexico een massagraf gevonden. Er zijn 24 lichamen aangetroffen die om tot nog toe onbekende reden zijn onthoofd en uit elkaar gehaald zijn. De skeletten zijn 1,400 jaar oud, maar het is niet duidelijk wat de status was van de gevonden personen.

Het onderzoek in Uxul is al vijf jaar bezig en wordt geleid door Nikolai Grube, Kai Delvendahl van de Universiteit van Bonn en Antonio Benovides van het Nationaal Mexicaans Instituut voor Antropologie en Geschiedenis. Doel van het onderzoek is om meer te weten te komen over de oorsprong en het verval van de regionale staten van de Maya laaglanden.

In een grot van 32 vierkante meter die vroeger gebruikt werd als waterreservoir zijn 24lichamen gevonden. Van 15 van de 24 lichamen kon het geslacht en de leeftijd worden vastgesteld. Het gaat om 13 mannen en 2 vrouwen tussen de 18 en 42 jaar. De personen zijn op gewelddadige wijze om het leven gekomen, waarbij ze onthoofd en uit elkaar gehaald  zijn. Dit kan beteken dat de Maya’s hun gevangen altijd in stukken sneden. Ook een aantal onderkaken werden los van de schedels gevonden.

Uit onderzoek bleek ook dat de meesten ondervoed waren en door tandbederf tanden hadden verloren. Onderzoekers hebben nog wel hun vraagtekens bij de rol van de omgekomen personen. Het kan dat het edelen waren uit de samenleving van Uxul of dat het krijgsgevangenen waren die vanuit een andere Maya stad naar Uxul zijn gebracht en vervolgens zijn geofferd.

Bron: Phys.org

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's