Het aluminiumbedrijf Malvé uit het Belgische Hoogstraten heeft een boete van 27.500 euro opgelegd gekregen voor het bouwen van een loods. Het betonnen gebouw, dat in 2006 aangelegd werd, staat namelijk boven op archeologische resten van meer dan 13.500 jaar oud.
Archeologen hebben in Beers sporen gevonden van nederzettingen uit de bronstijd en de middeleeuwen. Het betreft sporen van erven, boerderijen, bijgebouwen en resten van waterputten. Tevens werden er karsporen en scherven van aardewerk aangetroffen in de bodem.
Tot nu toe werd er gedacht dat het domesticeren van kippen 4.000 jaar geleden begon in India. Een vondst van kippenfossielen in China duidt nu aan dat die domesticatie al 8.000 jaar geleden begon, volgens archeologen.
Afgelopen week zijn de bestuursleden van Stichting Landschapsbeheer Gelderland op pad gegaan om een verscholen grafheuvel nabij de dorpen Kievitsdel en Doorwerth weer zichtbaar te maken. De grafheuvel stamt ui 2.800 tot 1.000 voor Christus.
Tot nu toe is uit archeologische vondsten op te maken dat de productie van messen ca. 30.000 tot 40.000 jaar geleden begon, dezelfde tijd wanneer de Homo Sapiens en culturele kenmerken zoals muurbeschilderingen verschenen. Onderzoekers in Tel Aviv beweren nu dat een dergelijke massaproductie al in de oude steentijd bestond, ca. 200.000 tot 400.000 jaar geleden.
In de grot Blombos in Kaapstad zijn twee schelpen gevonden die een primitieve verf bevatten, naast ander schildersgerei. Volgens wetenschappers zijn het overblijfselen van een 100.000 jaar oud atelier.
In het Limburgse dorp Sint Geertruid zijn recentelijk bij archeologische opgravingen werktuigen van Neanderthalers gevonden. Dat maakt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vandaag bekend. Het betreft een vuurstenen kern en afslagen van 70.000 tot 100.000 jaar oud.
Volgens onderzoekers zijn er drie skeletten van honden uit de oude steentijd in Tsjechië gevonden. Eén ervan had een bot van een mammoet in zijn bek. Hoewel er wordt gedacht dat het bot er geplaatst is, geloven ze ook dat deze honden regelmatig mammoetvlees gevoerd kregen.
Een team van Argentijnse en Zweedse onderzoekers, geleid door paleontoloog Marcelo Reguero, heeft afgelopen februari fossielen van een primitieve walvis gevonden. Na datering blijkt dat de botten 49 miljoen jaar oud zijn. De walvis zou behoren tot de archaeoceti familie, de oerwalvissen.
Het nieuwe magazine van Archeologie ligt weer in de winkels. In dit nummer is wederom een verscheidenheid aan artikelen te lezen, naast een verzameling nieuwsberichten van archeologische bodem. Deze keer een special over de ‘groeidiamant’ Sagalassos. Lees verder voor een video met hoofdredacteur Lou Lichtenberg.
Het nieuwe magazine van Archeologie ligt weer in de winkels. In dit nummer is wederom een verscheidenheid aan artikelen te lezen, naast een verzameling nieuwsberichten van archeologische bodem. Deze keer een special over de ‘groeidiamant’ Sagalassos. Lees verder voor een video met hoofdredacteur Lou Lichtenberg.
Een team van het in noordoost Spanje gelegen IPHES (vertaald: ‘Institute of Human Palaeo-ecology and Social Evolution’) heeft een afdruk gevonden in de vorm van een handvat. Volgens datering is de afdruk ouder dan 55.000 jaar en is het oorspronkelijke handvat de oudste die ooit gevonden is.