In het zuiden van Irak hebben archeologen een ca. 4.000 jaar oude boot opgegraven.
Een 3.700 jaar oud Babylonisch kleitablet bevat waarschijnlijk het oudste voorbeeld van toegepaste driehoeksmeetkunde, zo’n 1.000 jaar vóór Pythagoras.
Bij het plaatsje Al-Hait in het noorden van Saoedi-Arabië is een rotstekening gevonden van Nabonidus, de laatste koning van het Babylonische Rijk tussen 555 en 539 v.Chr.
Archeologen van de Israel Antique Authority (IAA) hebben verschillende kapitelen gevonden die toebehoorden aan een monumentaal pand uit de tijd van de Eerste Tempel (1000-586 v.Chr.).
De 3000-jaar oude kleitabletten die het verhaal van de Vloed van Gilgamesj vertellen, kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.
Op Babylonische scholen worstelden leerlingen nog niet met de stelling van Pythagoras, maar de benodigde wiskunde was er al wel. Diverse kleitabletten met spijkerschrift geven blijk van een hoge mate van ontwikkeling bij de Babylonische wiskunde. Onderzoekers van de Universiteit van New South Wales betogen dat het kleitablet 'Plimpton 322' gezien moet worden als hoogstandje in de trigonometrie, niet onderdoend voor Pythagoras.
Al decennialang zijn de Hangende Tuinen van Babylon onderwerp van discussie. Doordat archeologen in Babylon nog steeds geen enkele archeologische resten van het immense bouwwerk hebben kunnen vinden betwijfelen sommiggen of het wel echt heeft bestaan.
Aanvankelijk werd aangenomen dat deze kennis pas in de 14e eeuw werd opgedaan. De Babyloniërs waren echter eerder. Dat blijkt uit een met spijkerschrift beschreven tablet. 
Het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) viert zijn vijfenzeventigjarig jubileum met de tentoonstelling 75 jaar Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De expositie presenteert de mooiste archeologische objecten en foto’s uit de collectie van het NINO, die doorgaans alleen toegankelijk is op afspraak. Samen illustreren zij de geschiedenis van het instituut. De expositie is te zien van 1 oktober 2014 t/m 3 mei 2015.
Het Rijksmuseum van Oudheden heeft een bijzondere zilveren muntschat uit de Vroege Middeleeuwen aangekocht. Het gaat om zeventig vroegmiddeleeuwse zilveren munten die in 2011 zijn gevonden in de buurt van Cothen (provincie Utrecht). De 61 Friese sceatta’s van het zogenaamde ‘stekelvarken-type’ en 9 Franse denarii zijn te dateren rond 730 na Chr. De munten zijn sinds 3 september voor enkele maanden te zien in de centrale hal van het museum.
Bij een archeologische opgraving in de buurt van Mexico Stad zijn honderden mysterieuze bolvormige objecten ontdekt onder de zogeheten ‘Tempel van de Geverderde Slang’, een trappenpiramide met zes niveaus. De piramide bevond zich oorspronkelijk in de historische stad Teotihuacan. De opgravingen werden gedaan door een op afstand bestuurbare robot. Deze was uitgerust met een infrarood camera en een laserscanner die een 3D-visualisatie gaf van de ruimtes onder de tempel.
Eerder deze week werd al bekend dat er tijdens archeologische werkzaamheden op een Angelsaksische site in Cambridgeshire in Groot-Brittannië een graf van een vrouw met een koe is aangetroffen. Sindsdien zijn er op de opgraving nog vele vondsten gedaan, waaronder een aantal andere bijzondere graven.