Hangende tuinen van Babylon

De Hangende tuinen van Babylon

Ferdinand Knab  (1834–1902).

Hangende Tuinen van Babylon in Ninive?

Al decennialang vormen de Hangende Tuinen van Babylon onderwerp van discussie binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Door het feit dat archeologen in Babylon nog steeds geen enkele archeologische resten van het immense bouwwerk hebben kunnen vinden betwijfelen sommigen van hen inmiddels of dit wereldwonder überhaupt wel heeft bestaan. Een Britse oudheidkundige presenteerde in 2013 een andere theorie: de Hangende Tuinen van Babylon lagen helemaal niet in Babylon.

Nebukadnezar II

Volgens de legende werden de Hangende Tuinen van Babylon gebouwd door de Neo-Babylonische koning Nebukadnezar II (605-652 voor Christus). Het immense bouwwerk zou een cadeautje zijn geweest voor zijn aan heimwee lijdende vrouw, Amytis van Media. In de tweede eeuw na Christus werd de beroemde stad echter getroffen door een reeks aardbevingen, met als gevolg dat het wereldwonder verloren ging.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Ondanks de vermeende omvang van de tuinen – experts schatten dat er per uur meer dan 37.000 liter water door de terrassen vloeide – is er sindsdien nooit meer iets teruggevonden van het bouwwerk. Verschillende historici hebben daardoor inmiddels hun twijfels bij de vraag of de Hangende Tuinen van Babylon überhaupt wel hebben bestaan.

Koning Sanherib

Op basis van achttien jaar studie heeft Stephanie Dalley, een oudheidkundige verbonden aan de Britse Oxford University, echter een andere verklaring. Volgens haar werden de Hangende Tuinen niet gebouwd door Nebukadnezar II in Babylon, maar door de Assyrische koning Sanherib in Ninive, ruim 400 kilometer noordelijker in de omgeving van het hedendaagse Mosul. Op die locatie zijn recentelijk namelijk sporen van een reeks grote aquaducten gevonden. Dalley baseert haar conclusies echter grotendeels op andere bronnen, waaronder haar vertaling van een grote verzameling Assyrische- en Babylonische teksten.

Onder deze geschriften was een tekst die door Sanherib zelf was opgesteld en waarin de Assyrische koning beschrijft hoe hij een ‘ongeëvenaard paleis’ heeft laten bouwen dat wordt beschouwd als een ‘wonder voor alle mensen’. Volgens de inscriptie was deze tuin onder meer voorzien van een grote bronzen waterschroef en een uitgebreid irrigatiesysteem. De beweringen worden ondersteund door een inscriptie op het aquaduct die leest ‘Sanherib, koning van de wereld. Over een grote afstand liet ik een waterweg naar Nineveh aanleggen’.

Het mysterie

De Britse oudheidkundige is zich bewust van het feit dat haar theorie controversieel is. “Dat de Hangende Tuinen werden gebouwd in Babylon door Nebukadnezar is een feit dat geleerd wordt op school en ‘geverifieerd’ wordt door encyclopedieën, maar de Assyriologie is een relatief nieuwe wetenschap en oude ‘feiten’ blijken snel achterhaald’. Dalley presenteerde haar theorie op 23 mei 2013 met de publicatie van haar boek The Mystery of the Hanging Garden of Babylon.

Dit artikel is afkomstig van onze zustersite IsGeschiedenis.nl.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen