Rotstekening

Nabodinus afgebeeld met verscheidene religieuze tekens

Saudi Press Agency

2.550 jaar oude rotstekening van laatste Babylonische koning gevonden

Bij het plaatsje Al-Hait in het noorden van Saoedi-Arabië is een rotstekening gevonden van Nabonidus, de laatste koning van het Babylonische Rijk tussen 555 en 539 v.Chr. Nabonidus staat afgebeeld met een scepter in zijn hand, met daarboven (waarschijnlijk religieuze) tekens van onder andere een slang, bloem en een maan.

Onder de rotstekening zijn nog eens 26 regels spijkerschrift aangetroffen die momenteel nog ontcijferd worden. Dit is de langste spijkerschrifttekst ooit aangetroffen in Saoedi-Arabië. De Saoedische Erfgoedcommissie liet in een persbericht weten binnenkort meer details bekend te kunnen maken over de vondst.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Wie was Nabodinus?

Nabodinus was laatste koning van het Babylonische Rijk, dat zich in zijn tijd uit uitstrekte over Mesopotamië, de Levant en een noordelijk gedeelte van het Arabische Schiereiland.

Kaart van het Babylonische Rijk

De grootste omvang van het Babylonische Rijk gedurende Nabonidus' regeerperiode

Ichthyovenator via Wikimedia CommonsEr is veel onduidelijk over Nabodinus’ leven en regeerperiode, maar het lijkt erop dat hij een excentrieke koning was. Zo besteedde hij veel tijd aan het restaureren van tempels en had hij een grote interesse in geschiedenis. Ook was hij toegewijde volger van de maangod Sin. Sommige historici vermoeden zelfs dat hij de Babylonische oppergod Marduk wilde vervangen met deze maangod.

Veroveringen in Arabië

In ca. 553 v.Chr. ondernam Nabodinus een militaire campagne om de noordelijke gebieden van het Arabisch Schiereiland te veroveren. Tijdens deze veldtocht veroverde hij het plaatsje Tayma, waar hij het grootste gedeelte van zijn regeerperiode zou verblijven. Pas rond 542 v.Chr. zou hij weer terugkeren naar de hoofdstad van zijn rijk, Babylon. Vermoedelijk verbleef hij lange tijd in Tayma omdat hij in conflict was geraakt met de religieuze elite in Babylon, die het waarschijnlijk niet eens was met zijn grote verering van maangod Sin.

De eerste archeoloog?

De Babylonische koning wordt door sommigen gezien als de eerste archeoloog. Bij het restaureren van tempels was het voor de Babyloniërs een vast gebruik om opgravingen uit te voeren, om er zo achter proberen te komen hoe de tempel er origineel uit heeft moeten zien. Maar, waar voorgaande koningen dit soort ‘archeologisch onderzoek’ slechts kort noemden, besteedde Nabodinus er veel aandacht aan. Zo probeerde hij de tempels waar hij opgravingen uitvoerde te dateren, wat hem de eerst bekende persoon maakt die een archeologische vondst probeerde te dateren.

Ondergang van het Babylonische Rijk

Nabodinus keerde ca. 542 v.Chr. terug naar de hoofdstad om zijn rijk te beschermen tegen het oprukkende leger van de Perzische koning Cyrus de Grote. In 539 v.Chr. werd Nabodinus beslissend verslagen tijdens de Slag bij Opis, even ten noorden van Babylon. Hierna zou het Babylonische Rijk slechts voortbestaan als provincie van het Perzische Rijk.

Archeologische vondsten rond Al-Hait

Volgens de Saoedische Erfgoedcommissie zijn eerder al rotstekeningen en stenen obelisken in de regio van Al-Hait aangetroffen, met daarop tekeningen en inscripties van Nabodinus. Dit bevestigt dat de koning een lange tijd actief was in dit gedeelte van het Arabische Schiereiland. Wellicht kan de nieuwe spijkerschrifttekst ons meer inzicht geven in het leven van Nabodinus in Arabië.

Bronnen: Live Science, Saudi Press Agency, Wikipedia.


ARCHEOLOGIE ONLINE IS VAN DE MAKERS VAN ARCHEOLOGIE MAGAZINE, MEER WETEN OVER DIT PRACHTIGE MAGAZINE? KLIK HIER!


Meer lezen