Irak

In de oude stad Girsu in het zuiden van Irak zijn restanten gevonden van een 4.000 jaar oud Soemerisch mechanisme dat het opdrogen van een essentieel kanaal voorkwam.
Canadese archeologen hebben ruïnes van ruim 400 Romeinse forten ontdekt in Irak en Syrië. Hierbij maakten ze gebruik van beelden van oude spionagesatellieten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Het materiaal is gemaakt door de satellieten Corona en Hexagon.
Een team van archeologen van het Girsu project heeft een nieuw paleis en tempel ontdekt in het huidige Telle, gelegen in Zuid-Irak. Naar schatting is het paleis ongeveer 4.500 jaar oud en werd het gebruikt door de koningen van Girsu.
Bij de Mosoeldam, de grootste stuwdam van Irak, vonden archeologen de overblijfselen van een 3.400 jaar oude stad. Vanwege extreme droogte kwam de stad boven water, waardoor archeologen verschillende gebouwen konden opgraven.
Voor de titel ‘oudste archeoloog ter wereld’ komt koning Nebukadnezar II, die rond 600 v.Chr. in het huidige Irak heerste, zeker  in aanmerking.
Het Gilgamesj-epos is waarschijnlijk de oudste geschreven fictie die ooit is ontdekt. Wanneer en waar is de tekst ervan precies gevonden? En wat voor betekenis had deze archeologische ontdekking?
Een 3.700 jaar oud Babylonisch kleitablet bevat waarschijnlijk het oudste voorbeeld van toegepaste driehoeksmeetkunde, zo’n 1.000 jaar vóór Pythagoras.
De 3000-jaar oude kleitabletten die het verhaal van de Vloed van Gilgamesj vertellen, kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.
In het noorden van Irak is een circa 3.400 jaar oud paleis opgegraven. Het is een van de meest belangrijke archeologische ontdekkingen uit de regio in de laatste decennia. Wat zijn de archeologen door de opgraving te weten gekomen?
Tijdens de Koude Oorlog vlogen Amerikaanse spionagevliegtuigen de hele wereld over om foto’s van andere landen te maken. Veel van die foto’s zijn inmiddels vrijgegeven en wat blijkt: ze zijn een goudmijn voor archeologen.
Een team van Italiaanse en Iraakse archeologen heeft in het zuiden van Irak een Soemerische haven ontdekt.  Het 4000 jaar oude complex is de oudste haven die ooit in Irak is gevonden. De vondsten werden 21 maart 2018 gepresenteerd tijdens een conferentie in Rome.
Op Babylonische scholen worstelden leerlingen nog niet met de stelling van Pythagoras, maar de benodigde wiskunde was er al wel. Diverse kleitabletten met spijkerschrift geven blijk van een hoge mate van ontwikkeling bij de Babylonische wiskunde. Onderzoekers van de Universiteit van New South Wales betogen dat het kleitablet 'Plimpton 322' gezien moet worden als hoogstandje in de trigonometrie, niet onderdoend voor Pythagoras.