Het paleis vanaf het zuiden.

Het paleis vanaf het zuiden.

University of Tübingen and Kurdistan Archaeology Organization.

3.400 jaar oud paleis in Irak opgegraven

In het noorden van Irak is een circa 3.400 jaar oud paleis opgegraven. Het paleis werd tien jaar geleden al ontdekt door de lage waterstanden van de Tigris toen, maar dit jaar kon er pas voor het eerst worden opgegraven. Het is een van de meest belangrijke archeologische ontdekkingen uit de regio in de laatste decennia. Wat zijn de archeologen door de opgraving te weten gekomen?

Een lage waterstand

Het paleis is opgegraven tijdens een noodopgraving. In de jaren 80 van de vorige eeuw werd de Mosoeldam aangelegd, die in het gebied waar de resten van het paleis liggen onder water zette. De laatste jaren heerste een extreme droogte in de regio, waardoor besloten werd een deel van het waterpeil te laten zakken om het gebied stroomafwaarts van meer water te voorzien. Hierdoor kwam het paleis weer droog te staan; de waterstand was eindelijk laag genoeg om een snelle noodopgraving te kunnen uitvoeren. De archeologen moesten snel te werk gaan om zoveel mogelijk informatie op te doen over de plek. Helaas is op dit moment de archeologische vindplaats alweer ondergelopen met water. Het is niet bekend wanneer en óf de locatie weer droog komt te staan.

De ruïnes van het paleis

Vroeger stond het paleis op een verhoogd terras boven de vallei, 20 meter van de Tigris rivier af. Het paleis bestaat uit massieve zonstenen muren van wel twee meter dik en meer dan twee meter hoog. Sommige muren zijn zelfs gepleisterd. Er zijn ook restanten gevonden van muurschilderingen met helderblauwe en rode kleuren. Dit kwam vermoedelijk veel voor in deze tijd en regio, maar ze zijn bijna nooit bewaard gebleven.

Het Mitanni rijk

Het Kemune paleis, vernoemd naar de archeologische vindplaats, was onderdeel van het Mitanni rijk. Het Mitanni rijk bestond in de vijftiende en veertiende eeuw voor Christus. Het rijk besloeg het gebied vanaf de oostmediterrane kust tot het oosten van het huidige Irak. De cultuur staat bekend om het typisch beschilderde aardewerk. Toch is het rijk een van de minst onderzochte rijken uit het Oude Nabije Oosten, maar juist hierom is deze opgraving zo interessant!

Gevonden kleitabletten

In de opgraving zijn tien kleitabletten gevonden met spijkerschrift erop. Deze worden nog vertaald. De archeologen hopen door het bestuderen van de gevonden kleitabletten meer te weten te komen over de politiek, economie en geschiedenis van het rijk. Op één van de tabletten wordt gesuggereerd dat Kemune vermoedelijk de oude plaats Zachiku was. Dat zou betekenen dat de plaats in ieder geval 400 jaar lang heeft bestaan.

Diplomatieke correspondentie

Akkadische teksten uit el-Amarna laten zien dat de koningen van het Mitanni rijk als gelijken contact onderhielden met de Egyptische farao’s en de koningen van Hatti en Babylonië. Eén van de Mitanni koningen liet zelfs zijn dochter trouwen met een Egyptische farao. Het Mitanni rijk viel rond 1350 voor Christus, waarna het gebied werd verdeeld onder de Hethieten en Assyriërs.

Bronnen

Afbeelding

Meer lezen