Boot Uruk

Een bovenaanzicht van de nog grotendeels begraven boot.

Deutsches Archäologisches Institut.

4.000 jaar oude boot opgegraven bij Soemerische stad Uruk

In het zuiden van Irak, vlak bij de ruïnes van de voormalige Soemerische stad Uruk, hebben archeologen een ca. 4.000 jaar oude boot opgegraven. De boot was al ontdekt tijdens een verkennend onderzoek in 2018 - een deel van het vaartuig was destijds namelijk boven de grond komen te liggen, als gevolg van bodemerosie. Dit jaar besloten archeologen om de boot in zijn geheel uit te graven, om beschadiging te voorkomen.

Uruk wordt door historici gezien als een van de oudste steden ter wereld. De stad ontstond aan het begin van het vierde millennium voor Christus, en is ongeveer 4.500 jaar lang ononderbroken bewoond geweest. Vanaf ongeveer 3.500 v.Chr. diende Uruk bovendien als hoofdstad van de Soemeriërs, een van de oudste beschavingen ter wereld.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Sumerië

Soemer rond het jaar 2350 v.Chr.

Via Wikimedia Commons.

Eerder onderzoek

In 2018 hebben archeologen van het Duitse Archeologische Instituut een systematisch onderzoek verricht in de omgeving van Uruk, waarbij ze alle bekende archeologische vondsten in de regio documenteerden. Resten van de vele inmiddels verdroogde kanaaltjes, landbouwgronden en nederzettingen laten zien dat het gebied destijds relatief dichtbevolkt was. Tijdens dit onderzoek ontdekten de archeologen per toeval een duizenden jaren oude boot, die voor een deel uit de grond stak. In eerste instantie deden de archeologen weinig met hun ontdekking, maar dit jaar kwam daar verandering in. Door verdere bodemerosie en doordat de boot zich in de buurt van een weg met veel autoverkeer begeeft, besloot men om hem alsnog op te graven, om te voorkomen dat hij beschadigd zou raken.

Uruk

Restanten van Uruk vandaag de dag.

Andy Holmes via Wikimedia Commons.

Fragiel voorwerp

Het was een klus die zorgvuldig uitgevoerd moest worden, omdat de zeven meter lange boot erg fragiel was. Dat is niet zo vreemd, aangezien het vaartuig hier waarschijnlijk al zo’n 4.000 jaar begraven ligt. De boot bestond uit een binnenwerk van organisch materiaal (riet, bladen of hout) dat inmiddels is weggerot, met daaromheen een laag van bitumen. Dit is een vloeibaar mengsel dat waterdicht wordt als het opdroogt. Alleen deze laag bitumen is vandaag de dag nog over. De archeologen vermoeden dat de boot 4.000 jaar geleden in de rivier gezonken is, en daarna in de loop der jaren langzaam in de rivierbodem is weggezakt.

Uruk boot

Een archeoloog graaft de boot zorgvuldig uit.

Deutsches Archäologisches Institut.

En nu?

Tijdens de opgraving hebben de archeologen een laag klei en gips op de boot aangebracht, om de fragiele vondst te beschermen en in één stuk uit de bodem te kunnen halen. Hierna is de vondst overgebracht naar het Nationaal Museum van Irak in Bagdad, waar Irakese archeologen hem verder zullen onderzoeken. Na dit onderzoek zal de boot in het museum tentoongesteld worden.

Bronnen: Deutches Archäologisches Institut.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen