Rusland

Archeologen hebben een uniek graf van ca. 5.400 jaar oud gevonden in Noordwest-Rusland. In het graf lagen talloze barnstenen sieraden. Men vermoed dat dit het graf is van een prehistorische handelaar.
Russische archeologen hebben een 5.000-jaar-oude schedel gevonden die sporen vertoont van schedeltrepanatie, ook wel schedelboring genoemd.
Russische archeologen hebben een 5.000-jaar-oude schedel gevonden die sporen vertoont van schedeltrepanatie, ook wel schedelboring genoemd.
De nomadische steppevolkeren van Eurazië hebben in onze geschiedschrijving een roemruchte reputatie. Al sinds de oudheid worden de volken vaak beschreven als woeste krijgers te paard, die niet terugschrikken voor geweld.
Onderzoekers hebben een volledig intact exemplaar gevonden van een prehistorische Holenbeer. Het is voor het eerst dat er een exemplaar is gevonden waarvan het spier- en orgaanweefsel nog intact is.
Wat waren de enorme cirkels van botten die archeologen hebben gevonden Oekraïne en Rusland? Inmiddels hebben archeologen zeventig cirkels van enorme hoeveelheden mammoetbotten gevonden, maar niemand weet waar die cirkels voor dienden.
Hoe kwamen prehistorische jagers en verzamelaars de koude winters in Siberië door? Onderzoek van de Universiteit van York suggereert dat de bewoners van die koude streken gebruik maakten van aardewerk om hun maaltijden te verwarmen.
Russische archeologen hebben een 2500 jaar oud graf van Scythische amazones opgegraven. Daarbij vonden de archeologen ook unieke grafgiften.
Sinds 1993 is bekend dat de laatste mammoet zo’n 4000 jaar geleden op het eiland Wrangel, ten noordoosten van Siberië stierf. Dankzij nieuw onderzoek weten we meer over de laatste mammoeten en hoe hun laatste dagen eruit zagen.
In de Denisovagrot in Siberië is een gefossileerd stuk van de schedel van een Denisova-mens gevonden. Het is voor het eerst dat een stuk schedel van de Homo Denisova gevonden is.
Door het ontdooien van de permafrost geeft de bodem in Siberië steeds meer verborgen schatten prijs. Een daarvan is dit perfect geconserveerde veulen.
Russische archeologen in de Oeral hebben een ongekende vondst gedaan. Tijdens opgravingen in de diepste lagen van de Imanaigrot zijn honderden botten en resten aangetroffen van prehistorische dieren. Ook zijn er speerpunten ontdekt. De vondst duidt op menselijke en dierlijke activiteit en kan ons veel leren over de prehistorische interactie tussen dieren en mensen.