Zilveren schaal

De gevonden zilveren schaal

Archeologisch Instituut van de Russische Academie van Wetenschappen.

Unieke vondst: 2.400 jaar oude zilveren Scythische schaal ontdekt

Bij het Russische plaatsje Devitsa, in de buurt van de Russisch-Oekraïense grens, heeft een archeologisch team een Scythisch graf uit de 4de eeuw voor Christus opgegraven. Tijdens deze opgraving zijn verschillende artefacten gevonden, waaronder een paardenharnas, ijzeren mes en een speerpunt. De belangrijkste vondst is echter een zilveren schaal van 34.7 cm bij 7.5 cm, waarop verschillende Scythische goden afgebeeld staan. Nog niet eerder is een dergelijke vondst zo ver van het oorspronkelijke thuisgebied van de Scythen gevonden.

De Scythen waren Iraanse nomadische volkeren die tussen de 7de eeuw v.Chr. en de 3de eeuw n.Chr. grote gebieden in de Euraziatische steppe bewoonden. Ondanks dat er verschillen bestonden tussen deze verschillende volkeren, beschikten ze ook over grote overeenkomsten en verspreidden culturele innovaties zich snel over het gebied dat zij bewoonden. Antieke bronnen maken bovendien weinig onderscheid tussen deze volkeren. Hun grondgebied staat bij oude Griekse bronnen dan ook bekend als 'Scythië'.

Scythië

Grofweg het leefgebied van de Scythen

D. Bachmann via Wikimedia Commons.De opgraving vond plaats bij een Scythische begraafplaats in de buurt van het plaatsje Devitsa, die in 2000 al is ontdekt en bestaat uit 19 grafheuvels. De begraafplaats is in de loop der jaren flink beschadigd. Volgens de archeologen is hij in de afgelopen eeuwen namelijk bezocht door grafrovers. Verdere beschadigingen zijn veroorzaakt door lokale boeren, die het land hier jarenlang hebben omgeploegd.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? KLIK HIER!


Opgraving van heuvel 7

Dit jaar heeft het archeologische team opgravingen verricht bij grafheuvel nummer 7. Hier troffen ze resten aan van een houten graftombe uit de vierde eeuw voor Christus. Het grootste deel van de constructie is inmiddels weggerot, maar ooit bestond het uit 17 grote eikenhouten pilaren die overdekt werden met eikenhouten balken. In het graf werd een skelet gevonden van een man die tussen de 40 en 49 was toen hij stierf. Met hem begraven waren onder andere kleine gouden plaatjes (die waarschijnlijk in zijn kleren geweven zaten), een ijzeren mes, speerpunt, paardenharnas, de kaak van een beer en verschillende fragmenten van een zwarte glazen fles.

Graf

Een overzicht van het graf. De plekken waar de houten pillaren hebben gestaan zijn nog duidelijk zichtbaar

Archeologisch Instituut van de Russische Academie van Wetenschappen.
Waarschijnlijk was de houten constructie al ingestort toen de grafrovers de begraafplaats plunderden. Het midden van het graf is namelijk leeggeroofd, terwijl er zich aan de randen nog voorwerpen bevonden.

Zilveren schaal

Van alle opgegraven grafgiften, is de belangrijkste vondst de zilveren schaal waarop verschillende Scythische goden afgebeeld staan, waaronder Artimpasa, een androgyne godin van de vruchtbaarheid, oorlog, onafhankelijkheid en de priesterlijke klasse. Aan weerszijden van de godin staan gevleugelde griffioenen afgebeeld. “Dit soort afbeeldingen, waarbij tradities uit Klein-Azië en het Oude Griekenland worden vermengd, vinden we vaak terug in Scythische graven”, laten de archeologen weten in een persbericht. Zo bevestigt deze vondst de wetenschappelijke consensus dat de Scythen cultureel beïnvloed zijn door beschavingen uit deze regio’s.

Scythische religie

Valeriy Gulyaev, een van de leden van het archeologische team, liet in een interview met Heritage Daily weten: “De ontdekking [van de zilveren schaal] heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan onze kennis over Scythische religie. Ten eerste zien we dat er meerdere goden afgebeeld staan op één voorwerp. Ten tweede is er nog nooit zo ver van het Scythische leefgebied een dergelijk voorwerp gevonden.”

Bronnen: Archeologisch Instituut van de Russische Academie van Wetenschappen, Heritage Daily, Wikipedia


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? KLIK HIER!


Meer lezen