Friesland

Tijdens de zoektocht naar de verloren containers van de MSC Zoë, 15 kilometer ten noorden van Terschilling, stuitten de bergers toevallig op een wrak uit de zestiende eeuw. Het wrak was beladen met kopere platen van de invloedrijke Duitse handelsfamilie Fugger.
In het Friese Ferwert hebben archeologen een zogenaamde ‘kletsievoetje’ gevonden uit de late middeleeuwen. Het kleine, puntige metalen voorwerp zat ooit vast aan het uiteinde van een fierljepspeer, een ‘kletsie’ in het oud-Fries. De vondst werd gedaan op een terp.
In de week van 16 maart j.l., toen het museum net dicht was vanwege de Corona-crisis, heb ik nog één afspraak laten doorgaan: de aankoop van een gedraaide
Archeologen zochten langs de Zuiderhaven in Harlingen naar bewoningsresten uit de Gouden eeuw. Tegen de verwachting in troffen ze restanten van herenhuizen aan.
Archeologen zochten langs de Zuiderhaven in Harlingen naar bewoningsresten uit de Gouden eeuw. Tegen de verwachting in troffen ze restanten van herenhuizen aan.
Het zal je maar gebeuren, je bent aan het werk in je tuin en opeens stuit je op iets groots. Dat overkwam de Vossenberg uit het Friese Huizem. Zij stuitten tijdens het tuinieren op  een betonnen plaat die een grafkelder bedekte. De familie was eerder al geattendeerd op de mogelijkheid dat er een grafkelder in hun tuin kon liggen. Dat hij pal bij de achterdeur lag, was onbekend.
Twee Britse onderzeeboten die al 100 jaar op de bodem van de Noordzee lagen zijn eind september verkend door duikers. Door deze verkenning kon vastgesteld worden dat een van de wrakken de HMS E5 was. Deze Britse onderzeeër verdween op 7 maart 1916 in de golven van de Noordzee toen de boot vermoedelijk op een Duitse mijn liep.
In april en mei 2016 werd archeologisch onderzoek uitgevoerd in het Friese Midlum-Zuid. Onderzoekers concluderen dat het gaat om archeologische resten van de 8e eeuw tot de 12e eeuw. Zij troffen er onder andere zeven skeletten aan.
Het blijft een raadsel hoe het komt dat een trap bestaand uit Middeleeuwse veldkeien toegang kan geven tot een 18e-eeuwse grafkelder. Uit welke tijd dateert de mysterieuze trap? Het onderzoek in de Magnuskerk vindt plaats in verband met restauratiewerkzaamheden.Onder de trap van veldkeien zijn sporen van baksteen gevonden. Aangezien mensen vanaf 1200 baksteen konden maken moet de trap na 1200 en voor 1750 zijn aangelegd. De trap gaat door de fundering van de huidige kerk heen.
Archeologen vonden menselijke resten en fibula’s bij de opgraving op de terp van Midlum. Tijdens archeologisch vooronderzoek op een van de terpen zijn bewoningslagen met daarin archeologische vondstmateriaal uit onder andere de Middeleeuwen aangetroffen. Het vooronderzoek vond plaats omdat een deel van de nieuwe A31 over het terrein van de terp gaat.
Een jaar gelden ontdekte Jeroen Punt een helm. Hij startte een zoektocht om de eigenaar van dit voorwerp te achterhalen. Hij eindigde in een kerk waar een verborgen grafsteen met een identieke helm erop het verlossende antwoord gaf.
 Een overzicht van de archeologie van Noord-Holland kan zeker niet voorbijgaan aan het grootschalige onderzoeksproject dat vanaf november 2014 plaatsvindt rond het dorp Hoogkarspel, in het oosten van West-Friesland. Dit onderzoek gaat vooraf aan de aanleg van de N23-Westfrisiaweg. Het te onderzoeken tracédeel (ruim 5 km lang en 25 hectare groot) doorsnijdt een voor Europese begrippen ongekend omvangrijk bewoningsgebied uit de bronstijd.