Archeologisch onderzoek Harlingen

Op zoek naar resten van de Gouden eeuw in Harlingen

Archeologisch onderzoek HarlingenArcheologen zochten langs de Zuiderhaven in Harlingen naar bewoningsresten uit de Gouden eeuw. Tegen de verwachting in troffen ze restanten van herenhuizen aan.

Het Engelse Huys

Pas aan het eind van de 16e eeuw werd het deel waar nu de Steenhouwerstraat is, bebouwd. Dit gebeurde vanwege de vele Vlaamse vluchtelingen. Op een kaart uit de 17e eeuw blijkt dat op de hoek van de Steenhouwerstraat en de Zuiderhaven een statig huis stond, genaamd het Engelse Huys. Dat daar een rijke familie woonde is aan de archeologische sporen goed te zien. Op de plaats waar vroeger een verzorgingshuis en ziekenhuis stonden vonden de onderzoekers een mozaïek van metselwerk, keldervloertjes en zelfs de contouren van een bedstede.

Friese Admiraliteit

De archeologen denken in een kelder te zijn gestuit op de resten van een kruisgewelf. Kruisgewelven kwamen alleen voor bij adellijke families, die deze dure constructie konden betalen. Een aantal bronnen vermelden dat de Friese Admiraliteit halverwege de 17e eeuw in het Engelse Huys gevestigd was.

Geen beerputten wel een grafsteen

Tot nu toe zijn er muurresten en kelders van ongeveer acht huizen gevonden. Op een plek ligt een bijzonder in het oog springend stuk natuursteen. Het is een grafsteen die is hergebruikt in een vloer, maar van wie de grafsteen was en waarom die in een vloer is terechtgekomen, is niet bekend. Tot de verbazing van de archeologen zijn er nog geen beerputten aangetroffen. Wel zijn er veel kapotte borden gevonden, mogelijk is het afval van een majolicabakkerij.

Bron:

Leeuwarder Courant

Afbeelding:

Harlingen in 1644 [Public domain], via Wikimedia Commons

Meer lezen
Tijdvakken