Skeletten in Midlum

In april en mei 2016 werd archeologisch onderzoek uitgevoerd in het Friese Midlum-Zuid. Onderzoekers concluderen dat het gaat om archeologische resten van de 8e eeuw tot de 12e eeuw. Zij troffen er onder andere zeven skeletten aan.

Middeleeuwse Terp

Na een booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek bleek een opgraving nodig te zijn om de archeologische sporen vast te leggen. Dit was nodig vanwege de aanleg van de nieuwe N 31 bij Harlingen. Deze zou een Middeleeuwse terp raken en daarmee archeologische resten vernietigen. De opgraving moet nog verder worden uitgewerkt. De analyse van de zeven gevonden menselijke skeletten geeft mogelijk meer informatie over de rol van migratie in Friesland tijdens de Vroege Middeleeuwen.

Skeletten

Archeologen vonden onder andere sporen van sloten, paalkuilen en kuilen. Het gevonden aardewerk en metaal dateren uit de 8e tot 12e eeuw op enkele scherven uit de IJzertijd en Bronstijd na. De skeletten werden vergezeld van grafgiften zoals glazen kralen, een dierentand en een spinklos. Hopelijk geeft verder onderzoek van de skeletten inzicht in de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen  in de Vroege Middeleeuwen. Wie weet krijgen de onderzoekers dan antwoord op de vraag of de skeletten verwant zijn aan elkaar.

Jan Dijkstra (eigen werk) [CC BY SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)}, via commons.wikimedia.org/

www.raap.nl/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen