Fibula's & kloostermoppen in de Terp van Midlum

Archeologen vonden menselijke resten en fibula’s bij de opgraving op de terp van Midlum. Tijdens archeologisch vooronderzoek op een van de terpen zijn bewoningslagen met daarin archeologische vondstmateriaal uit onder andere de Middeleeuwen aangetroffen. Het vooronderzoek vond plaats omdat een deel van de nieuwe A31 over het terrein van de terp gaat.

Vondsten

Archeologen vonden sporen van oude watergangen en kuilen, ook troffen zij kogelpotscherven, mantelspelden, een fluitje gemaakt van schapenbot, graven van vijf personen en een waterput gemaakt van kloostermoppen aan. De skeletten zijn onderzocht, vastgelegd en meegenomen voor verder onderzoek. Het is onduidelijk of er een link is met de  vondsten uit de Wijnaldumerterp. In de Wijnaldumer erp werden ook fibula’s aangetroffen, maar vooralsnog lijken deze niet vergelijkbaar met die uit de Midlumerterp.  Archeologen vonden ook enkele oudere potscherven uit de IJzertijd of Romeinse tijd.  De verwachting is dat de terp al vanaf 700 na Chr. werd bewoond.

Schat

Het is nog net geen eeuw geleden dat er in een andere terp in Midlum een schat werd gevonden. De vondst bestond uit een pot vol munten uit de vijfde eeuw waaronder munten met de afbeeldingen van keizer Marcianus en keizer Leo I. De twaalf munten werden verkocht voor 120 gulden.

Inmiddels is de vindplaats toegedekt met zand. Op termijn zullen de auto’s er dag en nacht overheen rijden.

gptv.nl/fibulas-gevonden-midlumer-terp/

www.harlingenonline.nl/

Afbeelding Jan Dijkstra (eigen werk) [CC BY SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via commons.wikimedia.org/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen