Late Middeleeuwen

Hieronder vind je alle berichten over dit trefwoord. Met de filters kun je een selectie maken.

Archeologen zijn een 14e eeuws Maoridorp op het spoor in Nieuw Zeeland

nieuws - 31-05-2018

Resten Maori Nieuw Zeeland opgegravenBij Gisborne in Nieuw Zeeland zijn archeologen waarschijnlijk de resten van een 14e eeuws dorp van de Maori op het spoor. Een bijzondere vondst, want tot nu toe is er weinig bekend over de vroege geschiedenis van deze regio. Het dorp zelf is nog niet gevonden, maar de hoeveelheid vondsten is zo groot, dat de archeologen vermoeden dat een dorpje niet ver weg kan zijn.

Bouwvakkers stuiten op muntenschat bij Vianen

nieuws - 01-03-2018

Muntenschat VianenEen bijzondere vondst in de provincie Utrecht. Bij werkzaamheden voor een waterleiding stuitten twee bouwvakkers toevallig op een pot met honderden munten uit de vijftiende eeuw.

Duizend jaar oud zwaard gevonden bij Maastricht

nieuws - 12-12-2017

Zwaard opgegraven MaastrichtIn de buurt van Maastricht is een bijzonder zwaard gevonden. Het zwaard kwam bij baggerwerkzaamheden naar boven, en is zo'n duizend jaar oud. Röntgenonderzoek moet uitwijzen hoe oud het zwaard precies is en waar het zwaard precies vandaan komt.

Deel historische muur Harderwijks bastion zoek

nieuws - 20-10-2017

Het oude bastion in Harderwijk mist een deel van zijn muur. De archeologen ter plaatse schatten dat het verdwenen deel ongeveer zes meter lang is. Het is onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is en waar het verdwenen stuk muur zich nu bevindt.

Veel skeletten gevonden in Arnhem

nieuws - 04-07-2017

In hartje Arnhem zijn vijfenveertig skeletten gevonden. Naast de Eusebiuskerk zijn graafwerkzaamheden op de plek waar een begraafplaats ligt die behoorde tot het Minnebroederklooster. De verwachtingen zijn dat er nog veel meer skeletten worden gevonden.

Geheimen van 400 skeletten in Mechelen ontrafeld

nieuws - 27-06-2017

Tussen 2009 en 2011 werden 4000 skeletten opgegraven op het Sint-Romboutskerkhof in Mechelen. De menselijke resten dateren uit de 10de-18de eeuw. Archeologe Katrien Van de Vijver bestuurde 400 van de 4000 skeletten. Op 23 juni 2017 verdedigde zij haar doctoraat over dit onderzoek.

Stadscentra zijn schatkamer voor archeologen

nieuws - 15-06-2017

Bij opgravingen in het centrum van Leiden stuitten archeologen op een aantal stukken muur putten. Waarschijnlijk gaat het om beerputten en een waterput. Saillant detail: de beerputten stonken nog. Ook in het centrum van Den haag werd gegraven, en ook daar kwamen beerputten aan het licht. 

Pauselijk zegel uit de dertiende eeuw gevonden

nieuws - 05-06-2017

Bij een archeologisch onderzoek op een terrein in Haren (Groningen) is een loden zegel gevonden. Het zegel heeft op een brief gezeten van de dertiende-eeuwse paus Gregorius IX, aldus de onderzoekers. Stijn Arnoldussen van het Groninger Instituut voor Archeologie spreekt van een topvondst.

Oorlogsschip in de Westerschelde wordt bedreigd.

nieuws - 14-05-2017

Het waarschijnlijk oudste oorlogsschip van Nederland zakt binnenkort verder weg in een vaargeul in de Westerschelde bij Ritthem. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) wil geen geld uittrekken voor het beschermen van het wrak omdat het verwachte resultaat niet op zal wegen tegen de kosten.

'Verloren' aartsbisschoppen van Canterbury ontdekt

nieuws - 20-04-2017

Garden Museum Londen, vindplaats van de grafkisten.Tijdens de verbouwing van het Garden Museum in Londen hebben bouwvakkers een crypte ontdekt met daarin de doodskisten van vijf aartsbisschoppen en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Hiermee wordt het mysterie van de verloren aartsbisschoppen van Canterbury opgelost.