De vakantieacademie van Kreta genaamd Evdaimonia is vanaf mei 2013 open voor Nederlandse gasten om een week lang de cursus Archeologie en mythen van Kreta te volgen. Laat je onderdompelen in de Griekse kunst, archeologie, mythen en filosofie.
Een team van archeologen heeft bekendgemaakt volgend jaar een nieuwe opgraving te willen uitvoeren in de historische stad Troje. Als doel stellen ze nieuwe informatie naar boven te willen halen als aanvulling op wat er al bekend is over de stad.
Archeologen hebben in de antieke stad Amphipolis nabij Serres een tombe blootgelegd. Ze vermoeden dat de tombe toebehoort aan Roxane en Alexander IV, de vrouw en zoon van Alexander de Grote (356 - 323 voor Christus).
Op donderdagmiddag 23 augustus vertelt archeologe Annet van Wiechen over mythen en archeologie rond het Knossos-complex op Kreta in het Rijksmuseum van Oudheden. Toen Arthur Evans in de lente van 1900 daar met zijn opgravingen begon, stuitte hij op een 'nieuwe' beschaving, die naar de mythische koning Minos van Kreta 'minoïsch' werd genoemd.
De tentoonstelling Eilanden van de Goden van het RMO loopt nog een maand. Ook kun je nog tot en met 2 september deelnemen aan de verhalenwedstrijd Het dertiende werk van Herakles, die in het kader van de voorgenoemde tentoonstelling wordt georganiseerd.
Naast lezingen, tentoonstellingen en topstukken heeft het Rijksmuseum van Oudheden ook wat te bieden voor kinderen. Sinds 7 juli kun je met de kids bij het RMO langskomen voor ‘Mythologie in één dag’, een dag vol informatie over de eeuwenoude mythen van machtige goden en dappere helden.
Archeologen hebben in de Griekse stad Thessaloniki een deel van een Romeinse weg blootgelegd. De vondst werd gedaan tijdens graafwerkzaamheden in verband met de aanleg van een nieuwe metrolijn. Het zeventig meter lange stuk van de weg behoort tot wat 1.800 jaar geleden de belangrijkste verkeersroute van de stad was.
Bulgaarse archeologen hebben in de oude Bulgaarse stad Sozopol een schat van Griekse bronzen munten aangetroffen. De munten werden gevonden tijdens de opgraving van een necropolis in de eeuwenoude stad die gelegen is aan de Zwarte Zee.
Door de economische crisis in Griekenland stijgt het aantal schattenjagers in rap tempo. Zij doorzoeken het land in de hoop artefacten en andere schatten aan te treffen, om deze vervolgens te kunnen verkopen. Tijdens deze illegale werkzaamheden verwoesten zij cultureel erfgoed, bijvoorbeeld in de vorm van rotsschilderingen.
Het was al bekend dat de Grieken de eerste inwoners van Marseille in Zuid-Frankrijk waren. Nu hebben archeologen een Grieks kerkhof aangetroffen dat kan helpen om de gebruiken van het regionale volk te verduidelijken.
Deze week is in het Allard Pierson Museum te Amsterdam de officiële opening van de dubbeltentoonstelling Paard & Ruiter – van Homerus tot Djenghis Khan. Hier wordt het verhaal van paard en ruiter in de Griekse wereld (1.300 – 300 voor Chr.) en op de steppe van Mongolië (600 – 1.400 na Chr.) verteld. Van 16 mei tot en met 16 september 2012 is deze tentoonstelling voor het publiek te bewonderen.
Deze week is in het Allard Pierson Museum te Amsterdam de officiële opening van de dubbeltentoonstelling Paard & Ruiter – van Homerus tot Djenghis Khan. Hier wordt het verhaal van paard en ruiter in de Griekse wereld (1.300 – 300 voor Chr.) en op de steppe van Mongolië (600 – 1.400 na Chr.) verteld. Van 16 mei tot en met 16 september 2012 is deze tentoonstelling voor het publiek te bewonderen.