Geen foto

Omkooppraktijken bij worstelwedstrijd oude Grieken

Omkooppraktijken bij worstelwedstrijd oude GriekenOnderzoekers hebben een Grieks document uit 267 n. Chr. gevonden waaruit blijkt dat een worstelwedstrijd in de oudheid vooropgezet was. Het is de eerste keer dat een dergelijke afspraak over een sportwedstrijd uit die tijd gevonden is.

Vondst

Het contract werd meer dan een eeuw geleden in het Egyptische stad Oxyrhynchus gevonden. Recentelijk is het vertaald door professor Dominic Rathbone, verbonden aan King´s College London.

Contract voor omkoping

Het document spreekt over een contract waarin wordt afgesproken wie de winnaar van de wedstrijd zal worden. De vader van de worstelaar Nicantinous besluit in het contract dat zijn zoon de wedstrijd tegen worstelaar Demetrius wint in ruil voor een geldsom. De wedstrijd tussen beide vond plaats in de finale van de 138e Grote Antinoeia, een belangrijk regionaal sportersevenement. Beide worstelaars maakten deel uit van de jongensdivisie van het evenement.

Afspraken in het contract

In het contract wordt ook gesproken over de mogelijkheid dat de jury de zaak niet zou vertrouwen en weigert Nicantinous te laten winnen. In dat geval zou Demetrius als nog zijn geld ontvangen. Wanneer Demetrius zich niet aan de regels zou houden, diende hij onmiddellijk een zeer grote som geld aan Nicantinous te geven.

Bronnen

www.livescience.com

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's