Onderzoek naar het hunebed van Menga in Zuid-Spanje, heeft aangetoond dat de 5.700 jaar oude megaliet een van de indrukwekkendste bouwkundige prestaties van de steentijd was. Wetenschappers hebben zich lang afgevraagd hoe het monument is gebouwd.
In 2015 werd een groot grafveld uit de tijd van de hunebeddenbouwers ontdekt in het Overijsselse Dalfsen. Het onderzoek naar de vondsten is nu afgerond.
In 2015 werd een groot grafveld uit de tijd van de hunebeddenbouwers ontdekt in het Overijsselse Dalfsen. Het onderzoek naar de vondsten is nu afgerond.
Archeologen hebben in Spanje een schedel gevonden met daarin boorgaten die wijzen op een primitieve ooroperatie. Deze botresten zijn waarschijnlijk afkomstig uit de periode tussen 3.800 en 3.000 v.Chr. en het lijkt erop dat de operatie succesvol was.
Hunnebedden en andere stenen prehistorische monumenten worden verklaard en hun functie wordt uitgelegd
In Drenthe kun je er niet omheen: hunebedden. Al duizenden jaren staan ze verspreid over de provincie. Waar kom je de hunebedden tegen?
Skipsea Castle, een aarden heuvel in Yorkshire, is vermoedelijk 1500 jaar ouder dan gedacht werd. Voor de opgraving werd aangenomen dat Skipsea Castle gebouwd was door de Normandiërs die in de 11e eeuw Engeland veroverden. Door verder onderzoek is duidelijk geworden dat Skipsea zeer waarschijnlijk een grafheuvel uit de IJzertijd is.
In het gebied Oosterdalfsen aan de Oosterdalfsersteeg wordt een Familiepad aangelegd. Bezoekers van de website Schat van Dalfsen konden vragen stellen aan de oudste familie van het Vechtdal. Het gaat om vragen aan de mensen uit de Trechterbekercultuur. De antwoorden op deze vragen komen terug op het Familiepad.
De hunebedden zijn de bekendste archeologische monumenten in Nederland. Deze grafmonumenten behoren tot de trechterbekercultuur en zijn gebouwd door de Westgroep, een subgroep van deze cultuur die tussen 3.400 en 2.900 voor Christus in Nederland leefde. In ons land zijn er nog vierenvijftig hunebedden aanwezig, waarvan de meeste in Drenthe staan.
Na een succesvolle eerste reeks start in oktober 2013 bij het Hunebedcentrum te Borger opnieuw de Archeologiecursus. Dit jaar zullen verschillende perioden aan bod komen van de oude steentijd tot aan de Tweede Wereldoorlog. In acht avonden en één excursie zullen archeologen laten zien wat zo bijzonder is aan de periode waarin zij onderzoek doen. Naast een algemeen beeld zullen de sprekers ook bijzondere onderzoeken en objecten voorbij laten komen. Het Hondsruggebied nabij Groningen zal hierbij centraal staan.
Het Rijksmuseum van Oudheden bezit veel archeologische vondsten. Een aantal van deze topstukken worden in deze blog uitgelicht door de conservatoren van het Museum. Deze week wordt het favoriete topstuk van Luc Amkreutz besproken: de Hamer van Baexem.
In de Drentse gemeente Borger-Odoorn zijn door een fout sporen uit de ijzertijd en van de Trechterbekercultuur naar boven gekomen. Tijdens natuurwerkzaamheden is het terrein tegen de bedoeling in te diep verstoord, waardoor de vondsten aan het licht kwamen. Het gebied wordt momenteel onderzocht door archeologiestudenten van de universiteit Groningen.