Hunnebedden en andere stenen prehistorische monumenten worden verklaard en hun functie wordt uitgelegd
In Drenthe kun je er niet omheen: hunebedden. Al duizenden jaren staan ze verspreid over de provincie. Waar kom je de hunebedden tegen?
Skipsea Castle, een aarden heuvel in Yorkshire, is vermoedelijk 1500 jaar ouder dan gedacht werd. Voor de opgraving werd aangenomen dat Skipsea Castle gebouwd was door de Normandiërs die in de 11e eeuw Engeland veroverden. Door verder onderzoek is duidelijk geworden dat Skipsea zeer waarschijnlijk een grafheuvel uit de IJzertijd is.
In het gebied Oosterdalfsen aan de Oosterdalfsersteeg wordt een Familiepad aangelegd. Bezoekers van de website Schat van Dalfsen konden vragen stellen aan de oudste familie van het Vechtdal. Het gaat om vragen aan de mensen uit de Trechterbekercultuur. De antwoorden op deze vragen komen terug op het Familiepad.
De hunebedden zijn de bekendste archeologische monumenten in Nederland. Deze grafmonumenten behoren tot de trechterbekercultuur en zijn gebouwd door de Westgroep, een subgroep van deze cultuur die tussen 3.400 en 2.900 voor Christus in Nederland leefde. In ons land zijn er nog vierenvijftig hunebedden aanwezig, waarvan de meeste in Drenthe staan.
Na een succesvolle eerste reeks start in oktober 2013 bij het Hunebedcentrum te Borger opnieuw de Archeologiecursus. Dit jaar zullen verschillende perioden aan bod komen van de oude steentijd tot aan de Tweede Wereldoorlog. In acht avonden en één excursie zullen archeologen laten zien wat zo bijzonder is aan de periode waarin zij onderzoek doen. Naast een algemeen beeld zullen de sprekers ook bijzondere onderzoeken en objecten voorbij laten komen. Het Hondsruggebied nabij Groningen zal hierbij centraal staan.
Het Rijksmuseum van Oudheden bezit veel archeologische vondsten. Een aantal van deze topstukken worden in deze blog uitgelicht door de conservatoren van het Museum. Deze week wordt het favoriete topstuk van Luc Amkreutz besproken: de Hamer van Baexem.
In de Drentse gemeente Borger-Odoorn zijn door een fout sporen uit de ijzertijd en van de Trechterbekercultuur naar boven gekomen. Tijdens natuurwerkzaamheden is het terrein tegen de bedoeling in te diep verstoord, waardoor de vondsten aan het licht kwamen. Het gebied wordt momenteel onderzocht door archeologiestudenten van de universiteit Groningen.
Afgelopen dinsdag is de deksteen van hunebed D45 in Emmen teruggeplaatst. De deksteen was in tweeën gebarsten toen er afgelopen juni een vuur onder werd gestookt door vandalen. Door de hitte knapte de steen van vier bij drie meter, waarna het historische graf instortte.
Archeologen van het archeologisch adviesbureau RAAP hebben begin november op het bedrijvenpark Kellen langs de Linge de oudste vindplaats binnen de gemeente Tiel blootgelegd. Het betreft bewoningssporen, aardewerk, vuursteen en dierlijk bot uit 4.000 tot 2.000 voor Christus.