Skipsea Castle is gebouwd op grafheuvel uit de IJzertijd

Skipsea Castle, een aarden heuvel in Yorkshire, is vermoedelijk 1500 jaar ouder dan gedacht werd. Voor de opgraving werd aangenomen dat Skipsea Castle gebouwd was door de Normandiërs die in de 11e eeuw Engeland veroverden. Door verder onderzoek is duidelijk geworden dat Skipsea zeer waarschijnlijk een grafheuvel uit de IJzertijd is.

Skipsea Castle als mottekasteel

Voor de opgraving werd aangenomen dat Skipsea Castle het overblijfsel was van een mottekasteel gebouwd door de Normandiërs. Na de Normandische invasie van Engeland in 1066, bouwden Normandiërs door heel Engeland mottekastelen. Mottekastelen waren een hoogmiddeleeuws type burcht dat meestal in hout opgetrokken werd en gebouwd werd op een motte, een (kunstmatig) aangelegde aarden heuvel. Door de recente opgravingen is duidelijk geworden dat de heuvel van het Skipsea Castle niet aangelegd is door de Normadiërs, maar meer dan 1500 jaar eerder door prehistorische bewoners van Engeland. Skipsea is daarmee een van de grootste prehistorische grafheuvels van Engeland en vormt een uniek voorbeeld voor Engeland uit de IJzertijd. De status van Skipsea als prehistorische grafheuvel is niet alleen indrukwekkend, ook de grote van de grafheuvel is bijzonder met 85 meter in doorsnede en 13 meter hoog.

Verbluffende ontdekking

Jim Leary van de University of Reading, leidend archeoloog van de opgraving, vertelde aan The Guardian over deze verbluffende ontdekking is. Skipsea Castle lag al die tijd open en bloot in het zicht, maar niemand twijfelde eraan dat het de overblijfselen van een Normandisch kasteel betroffen. Leary verklaart dat door de grootte van de mottes in Engeland er weinig opgravingen zijn gedaan. Alles wat historici wisten over de mottes en kastelen is gebaseerd op schaarse bewijsstukken en giswerk. Tien jaar geleden werkte Leary ook als leidend archeoloog bij de opgravingen op de Silbury heuvel. Dit is de grootste prehistorische kunstmatig gebouwde grafheuvel van Europa.

Leary kwam op het idee om mottes de onderzoeken toen hij iedere dag verschillende mottes passeerde op weg naar zijn werk in Silbury. Ondertussen heeft Leary van verschillende mottes bewezen dat ze stammen uit de prehistorie in plaats van de 11e eeuw. Leary en zijn collega’s vermoeden dat Skipsea een grafheuvel was. Ze baseren dit vermoeden op het gegeven dat de enige bekende reden voor het oprichten van zulke grote structuren in de IJzertijd het begraven van hun doden was. Om dit vermoeden te kunnen bewijzen hebben de archeologen nog veel werk te doen in Skipsea.

Bronnen

bbc.com, Largest Iron Age monument found at Skipsea Castle
theguardian.com, Skipsea Castle Yorkshire built on Iron age mount
nl.wikipedia.org, Mottekasteel
nl.wikipedia.org, Normandische Verovering van Engeland
theguardian.com, Mysteries remain sealed in Silsbury hill

Afbeelding

s0.geograph.org.uk, Skipsea Castle


Meer lezen
Tijdvakken