Familiepad langs bijzondere vindplaats

In het gebied Oosterdalfsen aan de Oosterdalfsersteeg wordt een Familiepad aangelegd. Bezoekers van de website Schat van Dalfsen konden vragen stellen aan de oudste familie van het Vechtdal. Het gaat om vragen aan de mensen uit de Trechterbekercultuur. De antwoorden op deze vragen komen terug op het Familiepad.

Trechterbekercultuur

De schat van Dalfsen bestaat uit twee uitzonderlijke vondsten. In de zomer van 2015 werd een groot grafveld, sporen van een boerderij en een weg gevonden uit de Trechterbekercultuur. De weg verbindt het Vechtdal met Noordwest-Europa.

Merovingische tijd

Er werd ook een grafveld gevonden uit de Merovingische tijd. Daarvan waren twee graven bijzonder vanwege de grote rijkdom ervan. Het gaat om een mannengraf en een vrouwengraf. Beiden bestonden uit houten grafkamers. Het mannengraf bevatte een schildknop, een spatha, een sax (beiden zwaarden) een lanspunt, een gesp, een aardewerken pot en glazen stortbeker. Het vrouwengraf bestond uit een aardewerken pot, een glazen stortbeker, twee kettingen van barnsteen en twee paar gouden mantelspelden met amaldijn.

Familiepad

Studenten van het Deltion College realiseren het bijzondere pad dat herinnert aan de families van lang geleden, maar ook gespreksstof geeft aan de families van nu. Het Familiepad is over de vindplaats heen gelegd en wordt op 16 juni 2016 officieel in gebruik genomen.
Een deel van de vondsten is nog te zien in het gemeentehuis in Dalfsen.

www.awn-archeologie.nl/

Meer lezen

Tijdvakken

Landen