Voorbeeld van een trechterbeker, waar de Trechterbekercultuur naar vernoemd is.

Nederzetting Trechterbekercultuur door blunder aan het licht

Voorbeeld van een trechterbeker, waar de Trechterbekercultuur naar vernoemd is. In de Drentse gemeente Borger-Odoorn zijn door een fout sporen uit de ijzertijd en van de Trechterbekercultuur naar boven gekomen. Tijdens natuurwerkzaamheden is het terrein tegen de bedoeling in te diep verstoord, waardoor de vondsten aan het licht kwamen. Het gebied wordt momenteel onderzocht door archeologiestudenten van de universiteit Groningen.

Bij werkzaamheden in de natuur is een terrein naast een hunebed per ongeluk afgegraven. De grond op het perceel, dat ongeveer de grootte heeft van een voetbalveld, zou eigenlijk alleen losser gemaakt worden. Maar omdat er nu twintig tot vijfentwintig centimeter diep is gegraven, zijn er sporen van een 5.000 jaar oude nederzetting bloot komen te liggen.

De fout werd enkele maanden geleden ontdekt door provinciaalarcheoloog Wijnand van der Sanden. Hij nam meteen contact op met de lokale gemeente, de provincie Drenthe en het archeologisch instituut aan de RUG, om zo tot een snelle oplossing te komen. Blootstelling aan lucht en warmte zou eventuele sporen namelijk kunnen aantasten.

Door er een leeropgraving van te maken kunnen de archeologiestudenten van de universiteit Groningen het terrein goed en snel onderzoeken. Tot nu toe zijn er al ongeveer 600 vondsten gedaan, waaronder potscherven en vuurstenen afslagen. Deze sporen wijzen erop dat de hunebedbouwers mogelijk dicht bij hun grafmonumenten hebben gewoond. De komende werken zal er nog dieper worden gegraven, mogelijk worden er dan paalsporen van huizen aangetroffen. Tot nu toe zijn er in Nederland nog geen sporen van nederzettingen van de Trechterbekercultuur aangetroffen.

Bron: UK en NOS

Meer lezen