Nederland

Het Museum Wierdenland zal een archeologische tentoonstelling houden van 4 februari 2012 tot en met 31 december 2012. Voor deze tentoonstelling zoekt de organisatie nog toneelspelers die geïnteresseerd zijn om in het stuk te spelen.
Zoals uitgevers Manuscripta hebben, zo hebben archeologen de Reuvensdagen. Dit jaarlijkse congres, vernoemd naar de eerste hoogleraar in de archeologie ter wereld, zet de belangrijkste archeologische bevindingen en ontwikkelingen op een rij en fungeert als het ware als een ontmoetingsplek voor archeologen uit Nederland. Archeologie Online was in de gelegenheid om op donderdag 24 november het congres bij te wonen.
Archeologen van het archeologisch adviesbureau RAAP hebben begin november op het bedrijvenpark Kellen langs de Linge de oudste vindplaats binnen de gemeente Tiel blootgelegd. Het betreft bewoningssporen, aardewerk, vuursteen en dierlijk bot uit 4.000 tot 2.000 voor Christus.
In het dorp Tirns in de gemeente Zuidwest-Friesland is een zilveren Vikingring gevonden door de Sneker Nino Casolin. Dat maakte het Archeologisch Steunpunt Sneek, waarvan Casolin lid is, bekend.
Een aantal skeletten die in 1991 bij een opgraving op een begraafplaats bij de voormalige plaats Vroonen zijn opgegraven, zijn vorig jaar onderzocht. Dit onderzoek heeft een aantal interessante resultaten opgeleverd. Een deel van de 132 skeletten waren gesneuvelden van de slag bij Vroonen, een slag die in 1297 plaatsvond tussen de West-Friezen en de Hollanders.
Afgelopen vrijdag bij de afsluiting van de Reuvensdagen in Haarlem werd bekendgemaakt dat Dick Velthuizen, beheerder van het provinciaal archeologisch depot van Flevoland, de Grote Prijs der Nederlandse Veldarcheologie 2011 heeft gewonnen.
Er zijn al tijden plannen om de Hertogin Hedwigepolder, een natuurgebied in Zeeuws-Vlaanderen, onder water te zetten. Hoewel hier al veel economische, ecologische en politieke discussies over opgelaaid zijn, wordt nu ook de cultuurhistorische waarde van de polderbodem aan het licht gebracht.
Eén van de Dode Zee-rollen, welke toevallig begin 1947 in Qumran werden gevonden, is vanaf 17 december te bewonderen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dit zal tijdens de tentoonstelling ‘Jodendom’ te doen zijn. Vijf van de belangrijkste Dode Zee-rollen zijn sinds eind september online te aanschouwen.
Eén van de Dode Zee-rollen, welke toevallig begin 1947 in Qumran werden gevonden, is vanaf 17 december te bewonderen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Dit zal tijdens de tentoonstelling ‘Jodendom’ te doen zijn. Vijf van de belangrijkste Dode Zee-rollen zijn sinds eind september online te aanschouwen.
Archeologisch onderzoek in Kortrijk dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de verkaveling van het terrein ‘Goed te Bouvekerke’ zal 262.000 euro gaan kosten. Dergelijke archeologische kosten zijn voor de bouwer, volgens het Verdrag van Malta uit 1992. De laatste tijd is dit een doorn in het oog voor veel steden en organisaties.
Archeologisch onderzoek in Kortrijk dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van de verkaveling van het terrein ‘Goed te Bouvekerke’ zal 262.000 euro gaan kosten. Dergelijke archeologische kosten zijn voor de bouwer, volgens het Verdrag van Malta uit 1992. De laatste tijd is dit een doorn in het oog voor veel steden en organisaties.
De fundamenten van een 17e-eeuwse dijkwoning zijn gevonden tijdens versterkingswerkzaamheden aan de Markermeerdijk in het Noord-Hollandse plaatsje Schellinkhout, nabij Enkhuizen en Hoorn.