Kaart van middeleeuws Nederland

Resten middeleeuwse boerderij aangetroffen in Ede

Kaart van middeleeuws NederlandOp de hoek van de Bunschoterweg en de Verlengde Amsterdamseweg in Ede wordt sinds afgelopen maandag onderzoek verricht door archeologen van het archeologisch adviesbureau Synthegra. Op het voormalig basisschoolterrein heeft vroeger namelijk een middeleeuwse boerderij gestaan. Tijdens archeologisch vooronderzoek in 2010 werden hier al sporen van aangetroffen.

Het archeologisch vooronderzoek bestond uit het uitvoeren van grondboringen, waaruit bleek dat er een eeuwenoude boerderij gestaan heeft. Tijdens de werkzaamheden wordt nu vooral gelet op paalsporen. Hier hebben de dragende palen van de boerderij in de grond gestaan. De constructie zelf is al vergaan, maar de kuilen hebben sporen achtergelaten. Door deze in kaart te brengen kan het type boerderij gereconstrueerd worden.

Er is tot nu toe weinig aardewerk gevonden, waardoor het dateren van de site nog moeilijk is. De restanten worden momenteel gedateerd tussen 500 tot 800 jaar na Christus. Uit deze periode zijn al meerdere nederzettingen aangetroffen in Nederland. Deze site is daarom niet uniek. Wel is de vondst belangrijk voor de aanvulling van de kennis over die periode in Nederland. Na de Romeinse tijd nam de Nederlandse bevolking namelijk sterk af, waardoor er  minder nederzettingen waren en er dus ook minder restanten uit deze periode worden teruggevonden.

Op donderdag 24 en 31 mei worden er bij de opgraving tussen 13.00 en 15.00 rondleidingen gegeven op het opgravingsterrein.

Bron: Ede Stad

Meer lezen