Er zal een vervolgonderzoek plaatsvinden aan een 16e-eeuws schip in Lelystad.

Vervolgonderzoek 16e-eeuws vrachtschip door IFMAF

Er zal een vervolgonderzoek plaatsvinden aan een 16e-eeuws schip in Lelystad. Op 4 juni wordt in Lelystad begonnen met de jaarlijkse opgraving in het kader van de International Fieldschool for Maritime Archaeology (IFMAF). De opgraving is een vervolg op de opgraving van vorig jaar, waarbij het oudst bekende karveel gebouwde vrachtschip in Nederland werd blootgelegd. Na de opgravingen in juni en juli 2011 bleek dat er nog meer onderzoek nodig was.

Jaarringonderzoek heeft aangetoond dat het schip gebouwd is in 1553. Het schip is waarschijnlijk tijdens een zware storm gekapseisd. Zware ballaststenen zijn van hun plaats geraakt en de stookplaats van plavuizen is over de kop gegaan. Tijdens de opgravingen in 2011 is de stookplaats met bijbehorend stook- en kookgerei en gereedschappen aangetroffen. Een zeer bijzondere vondst zijn drie rapieren (degens).

Ook werd een bijzonder samengestelde lading ontdekt, die onder meer bestond uit houten tonnen gevuld met ongebluste kalk en zware ijzeren staven. De staven wijzen erop dat het schip mogelijk als lichter heeft gediend om zeegaande schepen op de rede van Texel van hun lading te ontdoen. Deze zeegaande schepen hadden te veel diepgang voor de Zuiderzee. Dit zou een heel bijzondere ontdekking zijn. Er is namelijk nog niet eerder een schip met deze functie gevonden. Tevens kan het een vrachtschip zijn geweest die met een escorte van gewapende soldaten voer.

Uit het vervolgonderzoek moet blijken of het schip een rol heeft gespeeld in de Tachtigjarige Oorlog. Ook zal het onderzoek uitwijzen of het een geuzenschip of een Spaans schip was en wat de precieze functie ervan was.

Op zaterdag 16 juni is er een publiekdag waarop bezoekers de opgraving van dichtbij kunnen bekijken. Studenten van de IFMAF houden op de IFMAF Facebookpagina en de weblog van de IFMAF  hun bevindingen bij.

Bron: Nieuwland

Meer lezen

Landen