Duitsland

De Malerweg in de Sächsische Schweiz of de Saksische Wijnwandelweg? Of toch een andere route? kom meer te weten over de 5 mooiste Saksiche wandelroutes.
De Duitse deelstaat Saksen was ooit een machtig rijk. Rijke vorsten regeerden vanuit prachtige paleizen en indrukwekkende burchten over hun deel van het Heilige Roomse Rijk. Vandaag de dag is dat rijke verleden nog altijd tastbaar.
In de buurt van een Romeins fort bij het Beierse Oberstimm hebben archeologen de restanten van een 2.000 jaar oude sandaal gevonden met ijzeren noppen. Volgens experts was de schoen een caliga, een schoen die voornamelijk werd gedragen door Romeinse legionairs.
Dresden en Leipzig vormen de cultuurmetropolen van Saksen. Daarnaast zijn er in Saksen vijf stadjes die je moet hebben gezien als geschiedenisliefhebber.
Tijdens de aanleg van riolering in het Saksische Wettin, stuitte een groep bouwvakkers op 285 zilveren munten. De munten komen uit de periode tussen 1599 en 1652 en waren waarschijnlijk van een rijke zeventiende-eeuwse burgemeester van de Saksische plaats.
Een recente opgraving in Zuid-Duitsland heeft archeologen een bijzondere inkijk gegeven in de manier waarop er in de middeleeuwen spelletjes gespeeld werden. Er werd een schaakstuk – een paard – gevonden, een dobbelsteen en een speelstuk van een onbekend spel.
Archeologen in Oost-Duitsland deden een zeer opmerkelijke ontdekking tijdens een opgraving van een 4.200 jaar oud graf in Saksen-Anhalt. In dit graf vonden ze namelijk het skelet van een man waarvan gedacht werd dat hij het risico liep om een ‘zombie' te worden.
Archeologen hebben in Aken de restanten gevonden van een Romeins fort van ongeveer 1.700 jaar oud. Het gaat om een 7 meter lang muurfragment dat mogelijk onderdeel van een poort uitmaakte.
In de crypte van een kerk in het Duitse Quedlinburg, hebben archeologen een doopvont ontdekt uit de tiende eeuw. Het gaat om de oudste vierpasvormige vont die ten noorden van de Alpen is gevonden.
In de Duitse stad Neurenberg hebben archeologen een pestmassagraf ontdekt met daarin rond de 1.000 pestdoden uit de late vijftiende tot vroege zeventiende eeuw. Mogelijk is dit het grootste pestmassagraf dat ooit is gevonden in Europa.
Archeologen in het Duitse Frankfurt hebben een bijzonder goed bewaarde houten kelder uit de Romeinse tijd gevonden. De kelder kwam tijdens een opgraving bij een oude Romeinse stad tevoorschijn en heeft 2.000 jaar oude brandschade.
Voor de Duitse Oostzeekust hebben onderzoekers per toeval een kilometerlange muur gevonden. Archeologen schatten de leeftijd van de muur op 10.000 jaar. De muur is daarmee waarschijnlijk het oudste megabouwwerk van Europa.