De vondst bestaat uit een mix van verschillende grote zilveren munten, waaronder daalders afkomstig uit het Heilige Roomse Rijk

De vondst bestaat uit een mix van verschillende grote zilveren munten, waaronder daalders afkomstig uit het Heilige Roomse Rijk

© Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Lipták.

Grote verzameling eeuwenoude zilveren munten gevonden in Duitsland

Tijdens de aanleg van riolering in het Saksische Wettin, stuitte een groep bouwvakkers op 285 zilveren munten. De munten komen uit de periode tussen 1599 en 1652 en waren waarschijnlijk van een rijke zeventiende-eeuwse burgemeester van de Saksische plaats.

Mix van verschillende munten

De vondst bestaat uit een mix van verschillende grote zilveren munten, waaronder daalders afkomstig uit het Heilige Roomse Rijk. De meeste geldstukken kwamen uit de omliggende regio van Wettin, zoals een handvol groschen uit het Saksische Schreckenberg. Deze munten werden in 1498 in Schreckenberg geslagen en waren een populair betaalmiddel op lokale markten. Ook zaten er munten in de verzameling die van buiten de regio afkomstig waren. Zo zaten er daalders uit de Spaanse Nederlanden tussen, een Italiaanse scudo uit 1630 en een Toscaanse tallero uit 1620, die Cosimo II de’ Medici (1590 – 1621) liet fabriceren.

Een van de munten was een Toscaanse scudo, die Cosimo II de’ Medici (1590 – 1621) liet fabriceren

Een van de munten was een Toscaanse scudo, die Cosimo II de’ Medici (1590 – 1621) liet fabriceren

© Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Anika Tauschensky.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Dertigjarige Oorlog

Volgens experts zijn de munten kort na de Dertigjarige Oorlog (1618 – 1648) begraven in de late jaren 1650. Het conflict, dat zich voltrok tussen de protestantse en katholieke staten van het Heilige Roomse Rijk, ging de boeken in als een van de langste en bloedigste oorlogen in de geschiedenis. De strijd had meer dan 8 miljoen doden tot gevolg en liet zijn sporen na in Midden-Europa. Wettin bleef echter relatief ongeschonden in deze periode, onder andere vanwege zijn goede handelsrelaties met omliggende steden en de zilver- en zoutmijnen in de regio.

De boerenhoeve waarnaast de munten zijn gevonden was ooit van Johann Dondorf, een van de rijkste inwoner van Wettin die in de jaren 1660 burgemeester werd van het stadje

De boerenhoeve waarnaast de munten zijn gevonden was ooit van Johann Dondorf, een van de rijkste inwoner van Wettin die in de jaren 1660 burgemeester werd van het stadje

© Altstadtverein Wettin e.V., Frank Dobberstein.

Burgemeester Johann Dondorf

De boerenhoeve waarnaast de munten zijn gevonden was ooit van Johann Dondorf, een van de rijkste inwoner van Wettin die in de jaren 1660 burgemeester werd van het stadje. Na zijn dood in 1675 werden in zijn huis meer dan 2.500 daalders gevonden, waarvan een deel was bewaard in leren zakken. De onderzoekers gaan ervan uit dat de recente muntvondst ook behoorde tot de schat van Dondorf, die de geldstukken waarschijnlijk begroef om ze veilig te bewaren. De vondst toont niet alleen de rijkdom van Wettins zeventiende-eeuwse burgers aan, maar ook de verstrekkende buitenlandse handelsrelaties van de plaats.

Meer lezen