De munten werden geslagen tussen 1150 en 1180 en zijn volgens experts bracteaten

De munten werden geslagen tussen 1150 en 1180 en zijn volgens experts bracteaten

Jönköping Läns Museum.

Zilverschat van 170 munten gevonden op middeleeuws kerkhof in Zweden

Tijdens archeologische opgravingen op een middeleeuws kerkhof op het Zweedse eiland Visingsö, hebben archeologen ongeveer 170 zilveren munten uit de twaalfde eeuw ontdekt. De zilveren munten lagen in het graf van een man die volgens de onderzoekers tussen de 20 en 25 jaar oud was toen hij stierf. De vondst werd gedaan tijdens archeologisch vooronderzoek voor de aanleg van een geothermische verwarming in de nabijgelegen kerk.

Tekst: Thomas van Roijen

Munten zijn bracteaten

De munten werden geslagen tussen 1150 en 1180 en zijn volgens experts bracteaten. Bracteaten waren kleine zilveren munten die aan één kant beslagen werden met een patroon. Dit type munten staat bekend als één van de dunste soorten uit de wereldgeschiedenis en kwam vooral in Noord-Europa voor.

Bracteaten waren kleine zilveren munten die aan één kant beslagen werden met een patroon

Bracteaten waren kleine zilveren munten die aan één kant beslagen werden met een patroon

Jönköping Läns Museum.

Begraven buiten de kerkmuur

Op de eerste dag van de opgraving vonden de archeologen twee skeletten die buiten de kerkmuur lagen. Tijdens het bergen en schoonmaken van de botten stuitten de onderzoekers plots op drie zilveren munten. Na nog eens goed kijken, bleken er dicht bij de linkervoet van één van de skeletten nog veel meer munten te liggen. Waarom de twintiger in het graf met ruim 170 munten werd begraven hopen de archeologen met verder onderzoek te achterhalen. Wel is het volgens experts ongebruikelijk dat er grafgiften werden bijgelegd in een christelijk graf. Het meegeven van grafgiften voor in het hiernamaals kwam vooral voor in eerdere, niet-christelijke periodes in Scandinavië.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Geweerd van heilige grond

Bij de opgraving werden ook 24 andere graven gevonden, die net als de twee eerder gevonden graven buiten de kerkmuur lagen. In middeleeuws Europa konden overledenen om verschillende redenen geweerd worden van christelijke kerkhoven. Zo mochten doden niet worden begraven op deze heilige gronden als de overledene zelfmoord had gepleegd, ongedoopt was of een ernstige crimineel was. De omvang van deze ongewijde begraafplaats achten de onderzoekers zeldzaam, aangezien het normaalgesproken om slechts enkele graven ging.

Bij de opgraving werden ook 24 andere graven gevonden, die net als de twee eerder gevonden graven buiten de kerkmuur lagen

Bij de opgraving werden ook 24 andere graven gevonden, die net als de twee eerder gevonden graven buiten de kerkmuur lagen

Jönköping Läns Museum.

Meestal waren zulke begraafplaatsen weinig georganiseerd, maar dat gold niet voor de begraafplaats op Visingsö: “[De overledenen] lagen allemaal in dezelfde richting, goed uitgelijnd met elkaar, en op dezelfde diepte. Het was dus een georganiseerde begraafplaats, waar ze ook een markering bovengronds hadden moeten hebben", aldus archeoloog Anna Ödéen, die meewerkt aan het onderzoek. De archeologen hopen de graven te dateren om zo te achterhalen of de gevonden lichamen uit de middeleeuwen of een eerdere periode kwamen.

De munten worden momenteel geanalyseerd door een muntenspecialist en worden later tentoongesteld in het Jönköping Läns Museum.

Meer lezen