Zweden

Op het Zweedse eiland Gotland zijn skeletten gevonden van 67 mannen met horizontaal gevijlde tanden en drie vrouwen met verlengde schedels. De drie vrouwen zijn de enige ontdekte personen met kunstmatig vervormde schedels uit het Scandinavië van de Vikingtijd.
In het Zuid-Zweedse Halmstad hebben archeologen een graf gevonden van een man van 1,90 meter lang, die daar rond 1500 was begraven. Met zijn lengte stak hij ver uit boven de gemiddelde lengte van Zweedse mannen van zijn tijd (1,65 meter).
Archeologen hebben een 1.000 jaar oud amulet van de hamer van Thor gevonden in Halland, in het zuiden van Zweden, bij voorbereidend onderzoek voor de bouw van huizen.
Archeologen hebben op een grafveld in Zweden twee vikingzwaarden gevonden, die verticaal in de grond waren gestoken. Dit doet vermoeden dat de wapens niet zozeer als grafgift waren bedoeld, maar eerder als een soort ‘grafmonument’ dienden.
Zweedse archeologen hebben restanten van een scheepswerf uit de Vikingtijd gevonden bij Birka, even ten westen Stockholm. Het is de eerste keer dat er zo’n soort werf in Zweden is opgegraven.
Aan de Zweedse westkust hebben maritiem archeologen een middeleeuws scheepswrak gevonden. Het schip is bijna 800 jaar oud, en daarmee een van de oudste koggeschepen die tot nu toe werd gevonden in Europa.
In het Zweedse plaats Sigtuna, vlakbij Stockholm, zijn zeven 1.000 jaar oude graven ondekt van Vikingen die al zeer vroeg tot het christendom bekeerd zijn. In één van deze graven is een ongeboren tweeling aangetroffen.
In Alingsås in het zuiden van Zweden was een wandelaar bezig een oriëntatietocht in het bos uit te zetten, toen hij een stuk metaal uit de grond zag steken. Hij dacht dat het schroot was, maar toen hij het uitgroef bleek het een kunstschat uit de late bronstijd te zijn.
Een verzameling van zeevarende krijgers trok ten strijde vanuit het huidige Scandinavië tegen grote delen van Europa. Wie waren de Vikingen?
Een verzameling van zeevarende krijgers trok ten strijde vanuit het huidige Scandinavië tegen grote delen van Europa. Wie waren de Vikingen?
Een verzameling van zeevarende krijgers trok ten strijde vanuit het huidige Scandinavië tegen grote delen van Europa. Wie waren de Vikingen?
Een verzameling van zeevarende krijgers trok ten strijde vanuit het huidige Scandinavië tegen grote delen van Europa. Wie waren de Vikingen?