Eén van de gevonden vikingzwaarden

Eén van de gevonden vikingzwaarden.

Arkeologerna / Statens historiska museer (CC BY)

Twee bijzondere vikingzwaarden gevonden in Zweden

Zweedse archeologen hebben twee vikingzwaarden gevonden op een grafveld in de buurt van Köping, ongeveer 150 kilometer ten westen van Stockholm. Bijzonder was dat deze zwaarden verticaal in de grond boven de graven waren gestoken. Dit doet vermoeden dat de wapens niet zozeer als grafgift waren bedoeld, maar eerder als een soort ‘grafmonument’ dienden.

Archeologen van het Zweedse archeologiebureau Arkeologerna troffen de zwaarden aan op een grafveld bij Viby/Norrtuna. Naar schatting was deze begraafplaats tussen ongeveer 600 en 1000 n.Chr. in gebruik, een periode die ook het grootste deel van de Vikingtijd (800-1050 n.Chr.) omvat. In dit veld troffen ze zo’n 100 graven aan, evenals twee grafheuvels. Tijdens de opgravingen ontdekten de archeologen dat één van de grafheuvels nog drie graven bevatte, die waarschijnlijk 200-300 jaar later aan de heuvel zijn toegevoegd. In twee van deze graven troffen de archeologen rechtopstaande vikingzwaarden aan, terwijl ze in de derde een grote hoeveelheid kralen vonden. Beide wapens zijn ongeveer 1.200 jaar oud.

Eén van de vikingzwaarden, nog half in de grond gestoken.

Eén van de vikingzwaarden, nog half in de grond gestoken.

Arkeologerna / Statens historiska museer (CC BY)

Verticaal in de grond gestoken

In de Zweedse regio Västmanland (waar ook Viby/Norrtuna in ligt) zijn eerder al zo’n 20 vikingzwaarden aangetroffen. Het is echter voor het eerst dat in deze provincie twee exemplaren op dezelfde begraafplaats worden opgegraven. Nog opvallender was dat de wapens verticaal in de grond waren gestoken. Hierbij zaten ze niet erg diep in de bodem, waardoor ze destijds waarschijnlijk boven het graf uit kwamen.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Volgens Anton Steiler, archeoloog bij Arkeologerna, staat nog niet helemaal vast waarom de zwaarden zo zijn geplaatst. Een mogelijke theorie is dat familieleden van de overledene de wapens bij het graf hebben gezet om de overledene te eren en diens laatste rustplaats te markeren. “We weten niet precies waarom er enkele individuen later in deze grafheuvel zijn begraven en waarom deze zwaarden er rechtop zijn bijgezet. Mogelijk heeft het iets te maken met verwantschap, of wilden ze hun gevoel van verbondenheid [met de overledene] markeren.”, aldus Steiler.

Resten van een oudere boerderij

Naast deze drie graven, groeven de archeologen op het grafveld ook nog gecremeerde resten van zowel mensen als dieren op, evenals stukken van een bordspel, een berenklauw en een deel van een haarkam. De opmerkelijkste ontdekking was echter dat er onder het grafveld sporen van oudere bebouwing waren. “We hebben het gebied in fases onderzocht,” vertelt Arkeologerna-archeoloog Fredrik Larsson. “Onder het grafveld zijn de resten ontdekt van een boerderij die een stuk ouder is, uit de bronstijd of vroege ijzertijd. Daarnaast zijn er sporen van ijzerbewerking aangetroffen. Al met al is dit dus een zeer complexe site.”

Het grafveld bij Köping

Het grafveld bij Köping

Arkeologerna / Statens historiska museer (CC BY)

Verder onderzoek

Momenteel doen de archeologen onderzoek naar de skeletten uit de drie graven, om vast te stellen of hier mannen of vrouwen begraven lagen. Hiermee hopen ze meer duidelijkheid over de vondst te creëren. De opgravingen zelf zijn inmiddels voltooid, waarna de vikingzwaarden voor conservering zullen worden overgedragen.

Bronnen: Arkeologerna, Heritage Daily


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen