Volgens de archeologen was meteen duidelijk dat de muur van Romeinse makelij was

Volgens de archeologen was meteen duidelijk dat de muur van Romeinse makelij was

Stadt Aachen / Stefan Herrmann.

1.700 jaar oud fort ontdekt in Aken dat diende tegen Germaanse plunderaars

Archeologen hebben in Aken de restanten gevonden van een Romeins fort van ongeveer 1.700 jaar oud. Het gaat om een 7 meter lang muurfragment dat mogelijk onderdeel van een poort uitmaakte. De vondst werd gedaan onder een straat in het centrum tijdens archeologisch vooronderzoek naar aanloop van rioolwerkzaamheden.

Tekst: Thomas van Roijen

Volgens de archeologen was meteen duidelijk dat de muur van Romeinse makelij was. De mortel en de stenen die gebruikt werden waren typerend voor de Romeinse periode en de fundering was op een andere wijze gebouwd dan in de middeleeuwen gebruikelijk was.

Germaanse plunderaars

Archeologen vermoedden al eerder dat er in het centrum van Aken de restanten van een Romeins castrum (oftewel fort) moesten liggen, maar daar was tot dusver geen fysiek bewijs voor gevonden. Het fort waar de muur onderdeel van uitmaakte, dateerde uit de derde eeuw na Christus en werd gebouwd nadat Germaanse plunderaars het Romeinse Aken rond 275 grotendeels hadden verwoest.

Archeologen vermoedden al dat er in het centrum een Romeins castrum moest liggen

Archeologen vermoedden al dat er in het centrum een Romeins castrum moest liggen

Stadt Aachen / Stefan Herrmann.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Aquis-Granum

De Romeinen noemden Aken Aquis-Granum, wat bekend stond om zijn warmwaterbronnen. De plaats groeide dan ook uit tot een kuuroord met geneeskrachtige baden, die tot de dag van vandaag nog worden gebruikt. Wanneer de Romeinen zich precies vestigden in Aquis-Granum is onduidelijk. Wel weten we uit opgravingen dat ze vanaf de eerste eeuw na Christus actief waren in de regio

Na de Germaanse invallen verschansten de Romeinen zich achter een stenen muur, die rond de plek van het huidige marktplein van de stad werd gebouwd. Deze vestingwal had waarschijnlijk een tiental ronde torens en in de muur waren meerdere poorten aangebracht. Een deel van de gracht die om de fortificatie lag werd eerder in 2011 ontdekt.

Deze vestingwal had waarschijnlijk een tiental ronde torens en in de muur waren meerdere poorten aangebracht

Deze vestingwal had waarschijnlijk een tiental ronde torens en in de muur waren meerdere poorten aangebracht

 Stadt Aachen / Stefan Herrmann.

Karel de Grote

De Romeinse vestingmuur werd in de middeleeuwen opgenomen in het paleis van Karel de Grote (ca. 747-814) dat in de jaren 790 werd gebouwd. De koningszaal (het huidige stadhuis) werd direct tegen de zuidkant van de muur gebouwd, waardoor de muur in het middeleeuwse bouwwerk werd opgenomen. De kasteelmuur werd uiteindelijk in de twaalfde eeuw afgebroken toen keizer Frederik I (1122 – 1190) grote bouwplannen voor de stad in petto had.

Meer lezen