De kelder, vlak na een verstevigende behandeling met kunsthars om het hout te beschermen tegen zuurstof. Door de hars oogt het hout donkerder dan het was bij de opgraving.

De kelder, vlak na een verstevigende behandeling met kunsthars om het hout te beschermen tegen zuurstof. Door de hars oogt het hout donkerder dan het was bij de opgraving.

Archeologisch Museum Frankfurt, Thomas Flügen.

Romeinse kelder in Frankfurt onthult allesverwoestende brand

Archeologen in het Duitse Frankfurt hebben een bijzonder goed bewaarde houten kelder uit de Romeinse tijd gevonden. De kelder was ooit onderdeel van een woonhuis en dateert naar schatting van de eerste eeuw n.Chr. De kelder werd ontdekt tijdens een opgraving bij een oude Romeinse stad en vertoont sporen van een hevige brand.


Tekst: Floor Noordeman

Het Romeinse huis waar de kelder bij hoorde, werd volgens de archeologen aan het einde van de eerste eeuw n.Chr. gebouwd aan een van de drukste straten van de Romeinse stad Nida. Van het huis zelf zijn geen resten overgebleven. Toch spreken de betrokken archeologen van een bijzondere vondst. Omdat de houten kelder na twee millennia nog vrijwel intact is kan er nu grondiger onderzoek gedaan worden naar het leven in Nida.
 

Op de trap werden een aantal intacte stukken ijzeren gereedschap gevonden.

Op de trap werden een aantal intacte stukken ijzeren gereedschap gevonden.

Archeologisch Museum Frankfurt, Thomas Flügen.

Gemeenteraadslid Ina Hartwig benadrukt hoe bijzonder de vondst is, en hoe de gemeente de kelder veilig heeft gesteld. “Zo'n vondst vereist speciale aandacht. Vanwege de weersomstandigheden dreigde hier gevaar en we besloten op korte termijn de kelder en daarmee een belangrijk artefact uit het oude Frankfurt te redden. We zijn erg blij dat dit met grote technische inspanningen is gelukt. ”
 


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Brandresten en gesmolten glas

Aan de hand van de verkoolde treden van de keldertrap hebben de archeologen bepaald dat er op deze plaats 2.000 jaar geleden een brand heeft gewoed. Resten van verbrande houten balken, houtskool en andere schade tonen aan dat het een allesverwoestende brand moet zijn geweest. Dit verklaart waarom van het huis dat ooit boven de kelder heeft gestaan geen resten zijn teruggevonden. Archeologen vonden een door de hitte gesmolten glazen vat op de vloer van de kelder. Op de trap lagen zelfs nog een aantal stukken ijzeren gereedschap. Volgens experts wijst dit erop dat de toenmalige bewoners van het pand geen tijd meer hadden om hun eigendommen te redden uit de kelder. Na de brand is enige tijd later een nieuw pand gebouwd op dezelfde plek, maar de kelder werd hierbij volgens de archeologen niet meer in gebruik genomen.
 

De kelder van bovenaf gezien op een 3D-Scan.

De kelder van bovenaf gezien op een 3D-Scan.

Archeologisch Museum Frankfurt, J. Paschke en R. Skrypzak.

Artefacten voor precieze datering

Bij de opgraving van de kelder zijn diverse objecten gevonden, waaronder stukjes keramiek, glazen vaten en metalen voorwerpen. Deze artefacten bevinden zich inmiddels in het depot van het archeologisch museum in Frankfurt. De onderzoekers hopen door middel van verdere analyse van deze objecten de bouwperiode van de kelder en het huis nader te bepalen. Het is niet de eerste houten kelder die archeologen vonden bij een opgraving in het Romeinse Nida. Toch mag deze vondst met recht bijzonder genoemd worden omdat het hout van de kelder nog grotendeels intact was. Ook werd een soortgelijke vondst nog nooit zo grondig onderzocht met behulp van moderne technieken zoals 3D-modelling en harsbehandeling.

Directeur Wolfgang David hoopt de resten van de kelder spoedig in zijn archeologische museum ten toon te kunnen stellen. “Dankzij beschikbaar gestelde fondsen kan er begonnen worden aan het complexe herstel van de resten van de door brand beschadigde kelder. Door het snelle handelen [van de onderzoekers] is de latere publieke presentatie van deze bijzondere archeologische vondst verzekerd.”

Meer lezen