Wederom is er een discussie losgebarsten over de bijzondere vondst uit 2003: een 18.000 jaar oude Indonesische schedel, ongeveer de helft in grootte in vergelijking met de schedel van de Homo sapiens. Bestonden hobbits echt, of had deze ongelukkige ziel een zeldzame aandoening onder de leden?
Archeologen in Saksen-Anhalt, een deelstaat in Duitsland, hebben na twee jaar werk een 2.600 jaar oude muur in elkaar gezet, waarna ze erachter kwamen dat die geverfd was in felle kleuren en patronen. De muur zou aantonen dat huizen uit de IJzertijd niet de saaie constructies waren zoals altijd gedacht werd.
De archeoloog die in Georgië tussen 1991 en 2007 overblijfselen van een aantal mensen heeft gevonden, beweert dat de menselijke geschiedenis van de Homo erectus in Afrika zeer waarschijnlijk anders is verlopen dan tot nu toe wordt aangenomen. De botten zouden minstens 1,75 miljoen jaar oud zijn, wat het eeuwenoude stel - genaamd Zezva en Mzia - de allereerste inwoners van Europa en Azië zou maken.
Toen Farid Rahemtulla en zijn antropologiestudenten begonnen te graven op Calvert Island in Canada, wist hij wat hij zou vinden - veel mossels en schelpen. Al snel realiseerde hij zich dat er veel meer onder het oppervlak lag. Zoveel, dat hij nu gelooft dat er een eeuwenoud dorp genaamd Luxybalis ligt begraven.
Een eeuwenoude vesting uit de IJzertijd nabij het Engelse dorp Pinhoe is door archeologen aan het licht gebracht. Ze werkten aan een archeologische evaluatie voor een nieuw pijpsysteem van South West Water, een water en riool voorzieningsbedrijf, toen ze plots de vondst deden.
In een nieuw boek door de Duitse archeoloog dr. Heinrich Kusch wordt beweerd dat de mensen uit het stenen tijdperk een massief tunnelnetwerk door heel Europa hebben gebouwd. Het netwerk kriskras van Schotland naar Turkije lopen.
Een nieuw Brits project dat wordt opgezet door de School of Archaeology in de University of Oxford zal trachten een prehistorische kaart van Engeland op te stellen voor iedereen. Het is de allereerste keer dat er een dusdanig Google Maps-achtige poging wordt gedaan voor een historische landkaart.
Een uitstekend bewaarde eeuwenoude hondenschedel is opgegraven in een grot in de Siberische Altai bergen. Na onderzoek bleek het bot een van de vroegste tekens van hondendomesticatie ooit te vertonen.
Een bijzondere ontdekking is gedaan in de vorm van een 20 miljoen jaar oude schedel in Oeganda. De schedel is uitstekend bewaard gebleven en zou afkomstig zijn van een aap.
De Neanderthalers leefden pakweg 180.000 jaar geleden. Hoewel het wordt aangenomen dat Neanderthalers geen directe voorouders van de moderne mens zijn, wijst een recentelijk onderzoek uit dat ze wel degelijk met elkaar concurreerden. Er zouden zoveel Homo Sapiens het continent binnen zijn gekomen, dat de Neanderthalers simpelweg uitstierven.
Neanderthalers zijn mogelijk 10.000 jaar eerder uitgestorven dan wetenschappers dachten. Dat blijkt uit een publicatie in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Science. De laatste Neanderthalers zouden 30.000 jaar geleden zijn uitgestorven in de Kaukasus in Rusland. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat dit al 39.700 jaar geleden is gebeurd. Tot nu toe ging men er vanuit dat Neanderthalers en de moderne mens naast elkaar leefden in één gebied, maar dat wordt nu in twijfel getrokken.
Rond de honderd migrerende gazelles werden ongeveer 6.000 jaar geleden in het huidige Syrië bijeen gedreven in een natuurlijke ‘fuik’ en geslacht. Archeologen van de Universiteit van Haifa in Israël hebben de resten van deze dieren gevonden. Prof. dr. Guy Bar-Oz, dr. Melinda Zeder  en dr. Frank Hole, verbonden aan de Universiteit van Haifa, Smithsonian museum te Washington en de Universiteit van Yale, hebben in het tijdschrift Proceedings van de National Academy of Sciences (PNAS), een artikel gepubliceerd over de grootschalige vondst Gazellebotten nabij de stad Hasseke in het ‘Khabur Basin’ in Syrië. De botten dateren uit het vierde millennium voor Christus. Prehistorische jagers joegen complete kuddes Gazella subgutteros gecoördineerd op in de richting van een stenen fuik in de Syrische woestijn. De dieren werden vervolgens gedood.