Taalkundige Bart de Boer van de Universiteit van Amsterdam heeft mogelijk een verklaring gevonden voor het feit dat mensen wel kunnen praten en andere diersoorten niet. Door archeologisch onderzoek te combineren met hedendaagse experimenten kwam hij tot de conclusie dat het verdwijnen van de ‘luchtzak’ in de menselijke anatomie een grote rol speelde in het proces.
De negentienjarige archeologiestudent Richard Lensen uit Zaamslag deed afgelopen mei per toeval een belangrijke archeologische ontdekking in de nieuwbouwwijk Othene in Terneuzen. Nadat hij een ogenschijnlijk gewone steen die hij gevonden had voorlegde aan vuursteenexperts op de Universiteit van Leiden, werd geconcludeerd dat het ging om een bijl uit het Mesolithicum (middensteentijd).
Tijdens opgravingen in Cambridgeshire nabij Peterborough zijn honderden voorwerpen uit de bronstijd blootgelegd, waaronder zes boten van eikenhout en een kom met voedsel. De vondsten zijn ca. 3.000 jaar oud en zijn vrijwel allemaal in goede staat. De archeologen beweren dat nog maar een fractie van de site is opgegraven.
In het eeuwige ijs van Siberië hebben jagers een bijzondere vondst gedaan. Zij vonden een 40.000 jaar oude, goed geconserveerde mammoet. De mammoet is overgedragen aan de wetenschap.
Een Egyptische lijkkist die tentoon werd gesteld in het Torquay Museum in het Britse plaatsje Devon blijkt 1.000 jaar ouder te zijn dan het lijk dat er in werd opgeslagen. Medewerkers van het museum waren zich niet bewust dat de sarcofaag 3.500 jaar oud was, tot een expert de kist aanduidde als een zeldzame vondst.
De opgraving van een gedeeltelijke onderkaak van een mensachtige in de grotten van Sicevo Gorge in Servië brengt nieuwe inzichten met zich mee over de migratie van de prehistorische mens.
Volgens onderzoekers is een fossiel van de oudste tijgersoort ter wereld opgegraven in China. Het betreft een volledige schedel van twee miljoen jaar oud die iets kleiner is dan de schedels van hedendaagse tijgers.
Archeologen van het archeologisch adviesbureau RAAP hebben begin november op het bedrijvenpark Kellen langs de Linge de oudste vindplaats binnen de gemeente Tiel blootgelegd. Het betreft bewoningssporen, aardewerk, vuursteen en dierlijk bot uit 4.000 tot 2.000 voor Christus.
De vondst van twee voorheen onbekende groeven nabij Stonehenge duiden er op dat de plaats een plek van zonneaanbidding was nog voordat de stenen werden geplaatst. Een internationaal team voor archeologisch onderzoek deed de vondst tijdens het Stonehenge Hidden Landscapes Project, waarbij het megalithische monument virtueel in kaart wordt gebracht.
Na de archeologische vondst van meer dan 2.800 vissenbotten in een grot in Oost-Timor is duidelijk geworden dat de mens al veel eerder vissen ving dan aanvankelijk werd gedacht. Ook vonden de archeologen de oudste vishaak ter wereld.
Na de archeologische vondst van meer dan 2.800 vissenbotten in een grot in Oost-Timor is duidelijk geworden dat de mens al veel eerder vissen ving dan aanvankelijk werd gedacht. Ook vonden de archeologen de oudste vishaak ter wereld.
Chileense onderzoekers hebben samen met onderzoekers van de Smithsonian Institute een enorme begraafplaats van prehistorische walvissen blootgelegd. Opmerkelijk is dat de archeologische site in de Atacama woestijn in Chili ligt, de botten heel goed bewaard zijn en dat de ruim 75 walvisgeraamtes vlak naast elkaar liggen.