Geen foto

Woonstalhuizen uit steentijd aangetroffen in Praag

De Tsjechische hoofdstad Praag. In Praag zijn in de wijk Bubeneč resten van 7.500 jaar oude huizen aangetroffen. Dit maakte het Tsjechisch Archeologisch Bureau onlangs bekend. Tevens lag er in de omgeving van de huizen ook een begraafplaats, welke half zo oud is.

“We hebben gedeeltes van de houten woonstalhuizen kunnen blootleggen. Dit soort huizen zijn typisch voor de Bandkeramische cultuur die leefden in het neolithicum,” aldus Radek Balý, onderzoeker en directeur van het Tsjechisch Archeologisch Bureau. Bubeneč was een vruchtbaar gebied waar sprake is geweest van bewoning vanaf de vroege steentijd tot de bronstijd.

Afgelopen april vonden archeologen tijdens opgravingen in Bubeneč een graf van een mogelijk transseksuele of homoseksuele man, daterend uit 2500-2800 voor Chr. Speculaties over de geaardheid van de man komen door de onorthodoxe manier waarop hij begraven lag, terwijl hij van de Enkelgrafcultuur stamde, die veel waarde hechtten aan grafetiquette.

Bron: Ceskapozice

Meer lezen

Landen