Het Amerikaanse archeologische tijdschrift Archaeology Magazine heeft de Belgische paleontologe Mietje Germonpré een plek in de top tien van belangrijkste archeologische ontdekking van 2011 gegeven. Zij ontvangt deze eer voor haar onderzoek naar hondendomesticatie in de oude steentijd.
Het Amerikaanse archeologische tijdschrift Archaeology Magazine heeft de Belgische paleontologe Mietje Germonpré een plek in de top tien van belangrijkste archeologische ontdekking van 2011 gegeven. Zij ontvangt deze eer voor haar onderzoek naar hondendomesticatie in de oude steentijd.
In de Gelderse plaatsen Ingen en Renkum zijn respectievelijk een bom en een granaat gevonden. In beide gevallen gaat het om een explosief waar op werd gestuit tijdens archeologisch vooronderzoek aangaande een bouwproject. De hoge kosten zijn voor de gemeentes.
Sinds gisteren is het mogelijk om te zien wat er zich in de ondergrond van Drenthe afspeelt. De Bodematlas Drenthe is opgericht om alle bodeminformatie over de provincie publiekelijk beschikbaar te stellen.
De faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden gaat deelnemen aan het internationale onderzoeksnetwerk Eurotast. Het netwerk richt zich op de slavenhandel van de vijftiende tot de negentiende eeuw.
Na archeologische opgravingen op een oud voetbalveld in het Vlaamse Nieuwpoort, waarbij meerdere archeologische vondsten werden gedaan, kwam er een rekening van 750.000 euro binnen bij de verbouwer, in dit geval het OCMW. De kwestie heeft wederom klachten veroorzaakt.
Vanaf nu kun je alle rijksmonumenten van Nederland online bekijken op het nieuwe platform www.rijksmonumenten.nl. De website is een initiatief van Elk ICT Services in samenwerking met Meerman Marketing en is gemaakt met behulp van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Er is een nieuw onderzoek gestart naar de opgegraven voorwerpen van de archeologische site Udal op het Schotse eiland North Uist. Bij deze opgravingen werden tussen 1963 en 1995 voorwerpen gevonden uit vrijwel elke periode tussen de nieuwe steentijd en de 20e eeuw.
Tijdens werkzaamheden aan een stoompijp op Fulton Street in Lower Manhattan, New York, zijn meer dan 5.000 voorwerpen gevonden die dateren tot de 19e eeuw. Onder meer werd er een botten tandenborstel, een koperen munt en talloze keramiekscherven gevonden in een oude kelder.
Zoals uitgevers Manuscripta hebben, zo hebben archeologen de Reuvensdagen. Dit jaarlijkse congres, vernoemd naar de eerste hoogleraar in de archeologie ter wereld, zet de belangrijkste archeologische bevindingen en ontwikkelingen op een rij en fungeert als het ware als een ontmoetingsplek voor archeologen uit Nederland. Archeologie Online was in de gelegenheid om op donderdag 24 november het congres bij te wonen.
Afgelopen vrijdag bij de afsluiting van de Reuvensdagen in Haarlem werd bekendgemaakt dat Dick Velthuizen, beheerder van het provinciaal archeologisch depot van Flevoland, de Grote Prijs der Nederlandse Veldarcheologie 2011 heeft gewonnen.
Er zijn al tijden plannen om de Hertogin Hedwigepolder, een natuurgebied in Zeeuws-Vlaanderen, onder water te zetten. Hoewel hier al veel economische, ecologische en politieke discussies over opgelaaid zijn, wordt nu ook de cultuurhistorische waarde van de polderbodem aan het licht gebracht.