Er wordt archeologisch onderzoek gedaan bij het monument De Tomme in België.

Onderzoek naar mysterieuze archeologische site De Tomme

Er wordt archeologisch onderzoek gedaan bij het monument De Tomme in België.In het gehucht Tomme nabij de Vlaamse plaats Ottenburg ligt een door mensen opgeworpen heuvel die tevens toegang biedt tot een beschermde archeologische site. Het is nog steeds niet bekend hoe oud de heuvel is, wie hem heeft opgeworpen en waarom. Nieuw onderzoek moet deze punten ophelderen.

Het doel van het onderzoek is om een precieze datering van de heuvel vast te stellen. Ook wordt geprobeerd de functie van het monument te achterhalen. De heuvel is 120 meter lang, 25 meter breed en meer dan 3 meter hoog. Men zegt vaak dat De Tomme het oudste monument van Vlaanderen is. Het onderzoek ging afgelopen juli van start en loopt nog tot 31 juli 2012.

Projectleider Bart Vanmontfort van de afdeling prehistorische archeologie van de K.U.L. maant tot voorzichtigheid omtrent de omschrijving van het monument: “Die omschrijving zou pas verantwoord zijn indien onderzoek effectief zou uitwijzen dat het hier gaat om een neolithische monumentale constructie. Maar dat is dus nog afwachten. De wallen en grachten die zich ten zuiden bevinden zijn ook monumentale constructie en deze dateren wel zeker uit het neolithicum.”

Momenteel worden er weerstandsmetingen uitgevoerd. Daaruit kan blijken dat er wellicht overblijfselen in de heuvel liggen. Als dat het geval is, gaan er boringen plaatsvinden en worden er vervolgens sleuven gegraven om materiaal bloot te leggen. Op dit moment schat men de heuvel op ca. 6.000 tot 4.000 jaar oud en wijzen archeologen erop dat het mogelijk diende als grafmonument.

“Het monument werd in 1975 als beschermd landschap geklasseerd zonder dat men er de precieze betekenis van kende,”  aldus Vanmontfort. “Men heeft de heuvel decennialang links laten liggen: er werden nooit opgravingen of zelfs maar prospecties gehouden.” De vernieuwde aandacht komt voort uit de recente bescherming van de archeologische site door de Vlaamse overheid.

Neolithische bewoning

De heuvel ‘De Tomme’ ligt op de rand van de deels beschermde archeologische site van Ottenburg / Graven (Grez-Doiceau) in het Krakelbos. Zo’n 6.000 jaar geleden vestigden landbouwers zich op die locatie, waar ze een wal en gracht aanlegden die nu nog zichtbaar zijn in het Krakelbos. De site werd in 2010 aangewezen als een beschermde archeologische site. Het is het enige neolithische aardewerk van het Vlaams Gewest dat dusdanig intact bewaard is gebleven.

Bron: Nieuwsblad.be

Meer lezen

Landen