Bij een archeologische opgraving in de stad İzmir in de gelijknamige provincie is een verblijf van een rijke familie uit de Oudheid gevonden. Het  verblijf is 400 vierkante meter groot en telt meerdere kamers, een badkamer en een keuken. Vooral die laatste twee ruimtes zijn ongebruikelijk voor een gebouw uit die tijd, volgens de archeologen.
In Helmond zijn sporen ontdekt van 12 grote gebouwen, 35 bijgebouwen en ongeveer 50 graanschuren. Volgens archeologen zijn dit overblijfselen van één van de grootste nederzettingen uit de IJzertijd in Zuid-Nederland.
Bij bouwwerkzaamheden in Utrecht zijn archeologen op een 3000 jaar oud houten vlechtwerk gestuit. De vondst van 38 meter lang en 1 meter breed stamt vermoedelijk uit de bronstijd. Volgens de gemeente is het daarmee een van de oudste bewoningssporen die ooit in Utrecht is gevonden.
Een Brits team van archeologen heeft een haven met een oppervlakte gelijk aan die van een voetbalveld gevonden bij Portus, de haven van Rome in de Oudheid. De archeologen denken dat de haven gebruikt werd om schepen maken en te repareren.
Archeologen hebben recentelijk een aantal badhuizen opgegraven ten zuiden van Londen, nabij de rivier de Theems. Het gaat om een groot complex, inclusief een koud dompelbad en een hypocaustum, een Romeins systeem voor vloerverwarming.
Archeologen hebben afgelopen week in Oost-Vlaanderen een reeks belangrijke vondsten gedaan.  De onderzoekers kwamen in de grond onder het Belgische plaatsje Kluisbergen duidelijke sporen uit de  bronstijd en de ijzertijd tegen. Daarnaast hebben de archeologen inmiddels ook resten uit het Romeinse tijdperk ontdekt.
  Archeologen zijn tijdens opgravingen in de tuin van een klooster in Tienen (België) op een Romeins crematiegraf gestuit. Daarnaast werden enkele voorwerpen van zo'n drieduizend jaar oud blootgelegd. Drie bronzen speerpunten werden samen met twee bijlen en twee mysterieuze haarden opgegraven.
Op het Utrechtse Domplein zijn archeologen de afgelopen drie maanden bezig geweest met een proefopgraving. Tijdens het onderzoek stuitten de archeologen onder andere op de zeldzame houten resten van een Romeinse weg. In afwachting van een besluit over de bouw van een nieuw publiekscentrum gaat de put nu tijdelijk dicht.
Minister Schultz van Haegen is vergeten Nijmegen aan te duiden als Romeinse stad op de kaarten waar haar toekomstig cultuurhistorisch beleid op is gebaseerd. Deze fout wordt niet gewaardeerd door het stadsbestuur.
Libische archeologen beginnen langzamerhand het land af te reizen in de hoop de historische locaties nog intact te vinden. Veel van het culturele erfgoed werd gebruikt als schuilplaats voor de militairen en zou beschadigd kunnen zijn door vuurgevechten.
Er is meer informatie vrijgekomen over de gladiatorenschool die onlangs door middel van radarmetingen is ontdekt in Wenen. Zo leefden de gladiatoren in cellen nauwelijks groot genoeg om in te liggen, maar werden ze na hun showgevechten wel goed verzorgd.
Sinds een paar maanden wordt de Italiaanse hoofdstad Rome opnieuw geteisterd door vandalen. Waren het in de vijfde eeuw nog Oost-Germaanse soldaten die de stad vernielden, tegenwoordig maken vooral toeristen zich schuldig aan het vandalisme. Afgelopen weekend was het zelfs drie keer op één dag raak.