Drenthe

Door de bouw van een groot distributiecentrum bij Oranjedorp zijn alle bodemschatten die in de grond lagen verloren gegaan. De gemeenteraad van Emmen heeft op 18 april een spoeddebat gehouden over de verwoesting van de archeologische schatten.
Eén van de bekendste, Nederlandse opgravingen werd een ruime eeuw geleden gedaan bij het Drentse Yde. Toen twee veenwerkers zich hier bezig hielden met turfsteken, vonden ze na lang getrek plots een zwart, leer-achtig hoofd tussen hun beugels. Later zou de - destijds schrikwekkende – verschijning bekend komen te staan als het meisje van Yde. Tijd voor een profiel van de legendarische opgraving.
Amateurarcheoloog Bert Terlouw uit Raalte vond op de flank van de Lemerlerberg bij Lemele mogelijke sporen van zeer oude bewoning. Terlouw ontdekte sporen van een raatakker en twee grafheuvels. Deze sporen dateert hij in de Late Bronstijd of het begin van de IJzertijd.
Vol ongeloof keek de metaaldetectoramateur Christian Prak  naar de vondst die hij had gedaan. Met zijn metaaldetector liep hij op de akkers in de omgeving van Hoogeveen toen hij een kokerbijl vond. De bijna 3000 jaar oude bijl is vermoedelijk een offergift.
In het navolgende overzicht worden, in de volgorde van de nummering door prof. A.E. van Giffen, de hunebedden besproken die we om verschillende, daarbij aangegeven redenen als markant aanduiden. Het is uiteraard een subjectieve selectie uit de in totaal 52 hunebedden die in de provincie Drenthe per fiets, auto of al wandelend bezocht kunnen worden. Daar komen ze eigenlijk allemaal voor in aanmerking, maar deze selectie is vooral bedoeld om een keuze te vergemakkelijken wanneer de tijd voor een bezoek daaraan beperkt is.
In het navolgende overzicht worden, in de volgorde van de nummering door prof. A.E. van Giffen, de hunebedden besproken die we om verschillende, daarbij aangegeven redenen als markant aanduiden. Het is uiteraard een subjectieve selectie uit de in totaal 52 hunebedden die in de provincie Drenthe per fiets, auto of al wandelend bezocht kunnen worden. Daar komen ze eigenlijk allemaal voor in aanmerking, maar deze selectie is vooral bedoeld om een keuze te vergemakkelijken wanneer de tijd voor een bezoek daaraan beperkt is.
Het duizenden jaren oude grafmonument D15 in Loon is begin juli 2016 vernield. Een van de dekstenen werd door vandalen van het prehistorische monument getild. Er is inmiddels aangifte gedaan.
Maandag 23 mei is het archeologisch onderzoek op terrein van het asielzoekerscentrum aan de westkant van Borger gestart. De trefkans op archeologie is hoog.
Eind 2015 zijn interessante archeologische vondsten gedaan in Dwingeloo (DR). Op de locatie waar eerder de brandweerkazerne stond, vond een archeologisch team sporen van bewoning in de late Bronstijd en vroege IJzertijd. De gemeente gaat de grond verkopen voor woningbouw.
Iets wat in 2007 begon met verkennend onderzoek leidde tot een van de grootste archeologische opgravingen in het Noorden van de laatste jaren. De resultaten zijn gebundeld in een boek dat deze maand verscheen.
In een Drentse akker vlak bij Assen hebben onderzoekers 450 stenen werktuigen gevonden. Een unieke vindplaats voor Noord-West Europa. Neanderthalers vilden daar vermoedelijk hun jachtbuit.
Spreek je 3% neanderthalergenen aan en zorg dat je bij het "Nationaal Kampioenschap Vuistbijl Maken” aanwezig bent. De kampioen van vorig jaar zal zijn titel verdedigen. De geslagen vuistbijlen worden tentoongesteld en beoordeeld door een deskundige jury.