Bronstijd en Tweede Wereldoorlog in Dwingeloo

Eind 2015 zijn interessante archeologische vondsten gedaan in Dwingeloo (DR). Op de locatie waar eerder de brandweerkazerne stond, vond een archeologisch team sporen van bewoning in de late Bronstijd en vroege IJzertijd. De gemeente gaat de grond verkopen voor woningbouw.

Monumentaal graf

Archeologen troffen onder andere 120 ronde grijze vlekken aan. De vlekken zijn overblijfselen van paalgaten en kunnen wijzen op een woning maar misschien ook van een monumentaal graf. Van de grondsporen wordt een dwarsdoorsnede gemaakt en biedt zo ondersteuning bij de reconstructie.

Bronstijd potten

Tijdens archeologische werkzaamheden werden twee potten gevonden. Het is nog onbekend of de potten bij een graf horen of bij een huis. Vermoedelijk dateert het aardewerk uit de late Bronstijd. Archeologen troffen ook sporen van een grote cirkel aan, ze hopen er een graf aan te treffen. Alle vondsten zullen begin 2016 verder worden onderzocht en geanalyseerd.

www.dasmooi.nl/
www.rtvdrenthe.nl/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen