Slagerij vol vuursteenwerktuigen bij Assen

In een Drentse akker vlak bij Assen hebben onderzoekers 450 stenen werktuigen gevonden. Een unieke vindplaats voor Noord-West Europa. Neanderthalers vilden daar vermoedelijk hun jachtbuit.

De onderzoekscampagne duurde acht jaar. In die periode vonden de onderzoekers meer dan 450 stenen werktuigen van ongeveer 50.000 jaar oud. In 2007 werden op de akker de eerste vuurstenen artefacten aangetroffen. Er zijn opmerkelijk veel vuistbijlen en fragmenten van vuistbijlen gevonden, enkele tientallen. De Neanderthalers die toen in deze contreien rondzwierven kwamen hier om dieren te slachten en vuursteen te bewerken, een vaste verblijfplaats hadden ze niet. Het kamp vlakbij Assen bevond zich op de noordgrens van het leefgebied van de Europese Neanderthaler.

Slagerij uit de IJstijd

Welke dieren er werden geslacht is niet helemaal duidelijk, maar archeoloog Marcel Niekus uit Groningen, die het onderzoek leidde, vermoedt dat het onder meer om mammoeten, wolharige neushoorns en rendieren gaat. Dat onze voorgangers hier kadavers bewerkten, zagen de onderzoekers aan sporen op de werktuigen. Er is vooralsnog geen botmateriaal in de buurt gevonden, daarom blijft het speculeren welke dieren er in deze IJstijd-slagerij geslacht en gevild werden.

Vuursteenwerkplaats

De grote vondst aan vuursteen, de afslagen en de werktuigen die zijn gevonden, wijzen op de aanwezigheid van een werkplaats. De gevonden afslagen passen niet bij de aangetroffen vuistbijlen. Zoals het ernaar uitziet, lieten ze hun gebruikte werktuigen die bot waren geworden of afgebroken waren achter en maakten ze ter plekke nieuwe. Werden de werktuigen alleen gebruikt voor het slachten en villen van dieren of waren ze multifunctioneel? Over de interpretatie als slachtplaats valt te twisten.

www.volkskrant.nl/
historiek.net/

Meer lezen

Tijdvakken

Landen