3000 jaar oude sporen gevonden op de Lemelerberg

Amateurarcheoloog Bert Terlouw uit Raalte vond op de flank van de Lemerlerberg bij Lemele mogelijke sporen van zeer oude bewoning. Terlouw ontdekte sporen van een raatakker en twee grafheuvels. Deze sporen dateert hij in de Late Bronstijd of het begin van de IJzertijd.

Prehistorie van de Lemelerberg

In een eerder verschenen proefschrift werd al gesproken over de mogelijkheid van raatakkers op de Lemelerberg, maar toen wist de onderzoeker nog niet waar. Nu wel? Het gebied rondom de Lemelerberg was in de prehistorie een drukke route naar het noorden. Er zijn dan ook nog veel karrensporen uit de prehistorie maar ook uit de middeleeuwen terug te vinden. De mogelijkheid dat juist op en rond de Lemelerberg mensen hebben gewoond, gewerkt en zijn doodgegaan, is volgens Terlouw goed mogelijk.

Grafheuvels en raatakkers

De vondst bestaat uit een grote en een kleine grafheuvel en een raatakker,  ook wel celtic field genoemd.  De raatakker heeft zijn naam te danken aan de raatvormige structuur van de percelen. Op een van de raten stond bewoning die als deze versleten was op een andere akker gebouwd werd. Deze manier van boeren met dit type akker komt vooral voor in Noordwest- Europa.

Vondstmelding

De mogelijke vondst van Terlouw zou betekenen dat het gebied tussen 1000 en 800 v. Chr. al bewoond was. De vondst moet nog door wetenschappers nader onderzocht en bevestigd worden. Terlouw vertelde tegen RTV Oost dat hij desondanks zijn vondst heeft aangemeld bij het het landelijk meldpunt archeologie. 

Update (26-01-2017): De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed meldt dat de gegevens inmiddels in Archis zijn verwerkt. Het gaat hierbij om de 2 vermeodelijke grafheuvels, het celtic field en de karresporen ten noorden van de grafheuvels en ten zuiden van het celtic field.

Terlouw hoopt het  verhaal van deze vondst te vertellen en daarmee het historisch en archeologisch bewustzijn bij de inwoners van de omgeving en de toeristen te vergroten.

Bron: www.rtvoost.mobi/nieuws/

nl.wikipedia.org/wiki/Raatakker 

Afbeelding [CC BY SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raatakkers_Wekeromse_Zand.jpg

Meer lezen

Tijdvakken

Landen