Archeologisch onderzoek in Borger

Maandag 23 mei is het archeologisch onderzoek op terrein van het asielzoekerscentrum aan de westkant van Borger gestart. De trefkans op archeologie is hoog.

Archeologisch onderzoek

Op het terrein zal graafwerk plaatsvinden in verband met  de bouw van het AZC. Archeologisch onderzoek is daardoor noodzakelijk. Het onderzoek zal een week in beslag nemen en wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door bureau RAAP. Deze week worden er lange proefsleuven gegraven zodat bekeken kan worden wat voor archeologische resten er tevoorschijn komen.

Proefonderzoek

Alle sporen en andere vondsten die de archeologen vinden zullen worden getekend,  gefotografeerd en verzameld. De resultaten van dit proefonderzoek kunnen leiden tot een groter onderzoek waarbij een opgraving niet uit te sluiten is.

Bronstijd en IJzertijd

De verwachtingen zijn hooggespannen: er zullen wellicht overblijfselen van prehistorische boerderijen uit de Brons- en IJzertijd worden aangetroffen. Vondsten uit deze periode werden jaren geleden al gedaan in de wijk Daalkampen. 

https://www.borger-odoorn.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2016/05/article/start-archeologisch-onderzoek-azc-terrein-borger-west-9819.html

Meer lezen

Tijdvakken

Landen