Dit fragment van een Egyptische tuniek dateert uit 500 tot 800 na Chr. Het is een deel van de schouder, geweven van linnen met versieringen in purperkleurige wol. De lange sierband liep van de rug tot over de borst. Tot de uitvinding van stoffen als polyester, werd textiel enkel gemaakt van natuurlijk materiaal dat snel vergaat. In de archeologie wordt textiel zelden in goede staat teruggevonden, maar in het droge klimaat van Egypte zijn sommige stoffen goed bewaard gebleven. Dit maakt vondsten zoals deze tuniek erg speciaal. De kleurstoffen in de textiel zijn nog steeds erg kwetsbaar.
Op de foto hierboven zie je een pyxis. Dit is een doosje dat in het antieke Athene vaak gebruikt werd om toiletartikelen in te bewaren.
De goudschat van Springendal is één van de belangrijkste vroegmiddeleeuwse archeologische vondsten van Nederland.
Op dit zeldzame Egyptische wijnschaaltje uit 1375 v.Chr. is een mooi tafereel te zien: een luitspeelster zit op een kussen in een prieel van wijnranken.
De ‘Gemma Constantiniana’ is een van de grootste cameeën uit de oudheid. Het is gemaakt ter ere van Constantijns overwinning op Maxentius in 312 na Chr.
De 'leeuw zonder tuit' is een diervormige vaas uit ca. 1.900-1.800 voor Christus, afkomstig uit Karum Kanesh, het huidige Kültepe in Anatolië. 
Bij het omspitten van tuinbouwgrond in Rijnsburg, werd in 1913 een Merovingisch grafveld gevonden. Tussen de vondsten zat ook een imposante vergulde gesp.
Dit beeld van een schrijver stamt uit het Oude Rijk (2543-2120 v. Chr.), een periode waarin de Egyptische cultuur tot grote bloei kwam.
Dit eikenhouten beeldje werd rond 5400 v.Chr. gemaakt. In 1966 werd het gevonden bij het Brabantse Willemstad en daarna in 1969 aangekocht door het RMO.
Na anderhalf jaar werk is de grootscheepse restauratie van de Romeinse sarcofaag van Simpelveld in het Leidse Rijksmuseum van Oudheden voltooid.
Keizerin Livia was de derde echtgenote van de Romeinse keizer Augustus en werd door hem vereerd toonbeeld van vrouwelijke deugd en rechtschapenheid.
Een van de fraaiste objecten in de collectie Nederland in de Romeinse tijd van het RMO, is een ribkom uit Nijmegen van millefiori of ‘duizendbloemen’­glas.