In een perfect behouden loopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog zijn 21 skeletten gevonden van Duitse soldaten. Ze werden 94 jaar geleden vermoord en zijn nu pas ontdekt. Deze mannen waren onderdeel van een grotere groep die levend begraven werd, toen een geallieerde granaat hun schuilplaats deed bedelven onder een laag aarde.
Archeologisch onderzoek, uitgevoerd in het kader van de uitbaggering van de beekvijvers in Oosterbeek, bracht een groot assortiment aan wapens uit de Tweede Wereldoorlog naar boven. Er werden antitank-munities, tientallen hand- en mortiergranaten en geweermunities gevonden. De voorwerpen zijn er beland tijdens de Slag om Arnhem, de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis.
De Britse forensisch archeoloog Caroline Sturdy Colls heeft massagraven ontdekt in het concentratiekamp Treblinka in Polen. Men dacht al dat de nazi’s honderdduizenden mensen om hadden gebracht in het kamp, maar tot nu toe ontbrak daarvoor fysiek bewijs. De nieuwe vondst ontkracht in sterke mate de theorie van Holocaustsceptici dat Treblinka slechts een doorvoerkamp was.
Aan de zuidkust van Maui, het op één na grootste eiland van de Hawaï-archipel, zijn de 70 jaar oude wrakken van militaire voer- en vaartuigen gevonden. Een team van de National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) deed de vondst. Eerder dit jaar legde het team de zes wrakken uit de Tweede Wereldoorlog bloot.
Afgelopen dinsdag heeft het Europese Parlement ingestemd met de invoering van een Europees Erfgoedlabel. Vanaf maart 2013 zullen verscheidene locaties die van belang zijn geweest voor de Europese eenwording in aanmerking komen voor een dergelijk label. Het initiatief, dat al in maart voorgesteld werd door de Europese Commissie, moet de inwoners van Europa meer bewust maken van hun gemeenschappelijke identiteit. 
Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de verdedigingswerken in de vesting van Hellevoetsluis zijn vondsten gedaan uit de Eerste Wereldoorlog. Het betreft twee geschutplaatsen, borstweringsmuren en een smalspoorbaan voor de aan- en afvoer van munitie.
Een tunnel in Katwijk, die ooit het in 1908 gebouwde Zeehospitium verbond met het Katwijkse strand, zal als gemeentelijk monument behouden worden. Dit ondanks de bezwaren van twee instanties dat het niet past binnen een nieuwe woonwijk die op de locatie wordt gebouwd.
Bij een archeologisch vooronderzoek in de West-Vlaanderse stad Ieper zijn de restanten van twee skeletten gevonden. Het wordt vermoedt dat het in één geval gaat om een gesneuvelde Franse soldaat.
Nabij het Duitse dorp Altenburg in de deelstaat Thüringen is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn momenteel 41 skeletten opgegraven. Er wordt geschat dat er ca. honderd lichamen liggen in een gebied van twintig bij twintig meter.
Er is een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog in Maasdijk ontdekt. De vondst werd gedaan tijdens een opgraving van een stuk riolering nabij het kruispunt van de Maasdijk met de Pettendijk, naast de sluiswachterswoning van de Oranjesluis.
Britse archeologen hebben een vermiste tunnel gevonden bij het beruchte oorlogsgevangenenkamp Stalag Luft III. Via deze tunnel wisten geallieerde gevangen te ontsnappen, een daad verfilmd tot de Amerikaanse film The Great Escape uit 1963.
Een Romeins massagraf in het Engelse Hambleden, waar in 1912 de overblijfselen van 97 kinderen zijn gevonden, roept steeds meer vragen op bij archeologen. Aanvankelijk werd gedacht dat er indertijd een bordeel op de locatie stond, hoewel een nieuwe theorie de lijken als onderdeel van een religieus ritueel aanwijst.