In het zuiden van Griekenland hebben archeologen een graf gevonden met daarin eeuwenoude juwelen. Het graf is waarschijnlijk van een strijder uit de vroeg-Myceense beschaving. Een spectaculaire vondst: de juwelen zijn vermoedelijk 3500 jaar oud.
Voorproefje op tentoonstelling over onderwaterarcheologie
Archeologen van de Universiteit van Cincinatti hebben bewijs gevonden dat de vloeren in Myceense paleizen vaak door artiesten werden gebruikt als schilderdoek. De vloeren waren vaak beschilderd met gekleurde patronen en afbeeldingen van zeedieren en dateren uit 1300 -1200 v.Chr.
Een team archeologen gaat dit jaar wederom opgravingen verrichten rondom Helike. Sinds de ontdekking van de historische plaats in 2001 zijn er ieder jaar archeologische expedities georganiseerd. Sommige historici vermoeden dat Helike, een Griekse nederzetting die rond de vierde eeuw voor Christus onder water verdween, de inspiratie vormde voor de legendarische verzonken stad Atlantis.
Turkse archeologen hebben bij de opgravingen van de oude Griekse stad Metropolis een Romeins badhuis aangetroffen. Vermoedelijk stamt het bouwwerk uit de tweede eeuw voor Christus, toen het Griekse rijk Pergamon een verbond sloot met Rome. In die periode vormde de stad Metropolis het economische en culturele centrum van de regio.
Afgelopen zomer werd in Griekenland een tablet met het oudste geschrift uit Europa opgegraven. In tegenstelling tot andere vondsten uit het oude Mycene, werd de tablet niet gevonden bij één van de Myceense paleizen of bestuurlijke centra, maar tussen de olijfbomen. Het onderzoek van de tablet werd uitgevoerd onder leiding van Michael Cosmopoulos, professor aan de Universiteit van Missouri-St. Louis. Volgens de archeologen werden de tekens op de tablet aangebracht tussen 1430 en 1350 voor Christus. De inscripties behoorden tot het schrift Lineair B, dat gedurende de Myceense beschaving werd gebruikt.