Geen foto

Myceense bureaucratie minder gecentraliseerd

Bron:Christian MundiglerAfgelopen zomer werd in Griekenland een tablet met het oudste geschrift uit Europa opgegraven. In tegenstelling tot andere vondsten uit het oude Mycene, werd de tablet niet gevonden bij één van de Myceense paleizen of bestuurlijke centra, maar tussen de olijfbomen.

Het onderzoek van de tablet werd uitgevoerd onder leiding van Michael Cosmopoulos, professor aan de Universiteit van Missouri-St. Louis. Volgens de archeologen werden de tekens op de tablet aangebracht tussen 1430 en 1350 voor Christus. De inscripties behoorden tot het schrift Lineair B, dat gedurende de Myceense beschaving werd gebruikt.

Deze beschaving dateert uit de zeventiende eeuw voor Christus. Rond het jaar 1400 werden de Myceners de heersers over een groot deel van de Middellandse zee. De meest bekende koning van Mycene was Agamemnon, bekend uit de verhalen van Homerus over de Trojaanse Oorlog in de 12e eeuw voor Christus. Nog voor de Trojaanse oorlog zijn de tekens dus aangebracht in de steen. 

De tablet werd gevonden in een olijfgaard bij het huidige dorp Iklaina. De olijfgaard was ver van de stad verwijderd. Dat is opmerkelijk omdat kleitabletten tot nu toe slechts werden gevonden rondom grote paleizen en bestuurlijke centra. Uit de vindplaats valt af te leiden dat de Myceense bureaucratie minder gecentraliseerd was dan aanvankelijk werd gedacht.

Bron: news.nationalgeographic.com/

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's