Geen foto

Nieuw archeologisch onderzoek naar de verzonken stad van Poseidon

Een munt gevonden in HelikeEen team archeologen gaat dit jaar wederom opgravingen verrichten rondom Helike. Sinds de ontdekking van de historische plaats in 2001 zijn er ieder jaar archeologische expedities georganiseerd. Sommige historici vermoeden dat Helike, een Griekse nederzetting die rond de vierde eeuw voor Christus onder water verdween, de inspiratie vormde voor de legendarische verzonken stad Atlantis.

Vele schrijvers en historici uit de Oudheid, van Strabo tot Ovidius, vermelden de legendarische stad Helike in hun geschriften. De klassieke stad werd vermoedelijk gesticht door de Myceense beschaving (1375-1100 voor Christus) ter ere van de zeegod Poseidon en groeide later uit tot de belangrijkste van de Twaalf  Steden van Achaea. In 373 of 372 voor Christus werd Helike getroffen door een zware aardbeving, waarna de grond inzakte en de stad onder water verdween. Lange tijd vermoedden archeologen dat de stad was verzwolgen door de zee en dus verloren was gegaan.

Desalniettemin zette de Griekse archeoloog Dora Katsonopoulou in 1988 een project op om Helike terug te vinden. Dertien jaar later, in 2001, werden aan de kust van de Golf van Korinthe in de Ionische Zee de eerste restanten van de stad teruggevonden. De stad bleek niet in zee terechtgekomen te zijn, maar in een door de aardbeving gecreëerde lagune. In de loop der eeuwen droogde die lagune op, waardoor de resten uiteindelijk verborgen gingen onder een laag slib van drie meter.

Expedities

Sinds de ontdekking in 2001 worden ieder jaar expedities georganiseerd om de stad verder uit te graven. Inmiddels heeft het project al honderden archeologische vondsten opgeleverd, waaronder gereedschap, sierraden, dierenbotten en een grote variëteit aan aardewerk.
Tevens werd in de buurt van Helike ook nog een eerdere nederzetting uit de vroege Bronstijd (2600-2300 voor Christus) ontdekt. Deze vermoedelijk rijke stad, waar archeologen veel gouden en zilveren sierraden vonden, ging ruim tweeduizend jaar eerder net als Helike verloren na een aardbeving.

Voor meer informatie over de opgravingen en vondsten, zie de Engelstalige website van Project Helike.

Bron: Popular Archeology

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's