Brazilië

Onderzoekers hebben een genetische link tussen Zuid-Amerikaanse volkeren en Aboriginals ontdekt. Beide groepen delen waarschijnlijk Siberische voorouders.
In het Amazonegebied is onderzoek gedaan naar de klimaatomstandigheden tussen 700 en 1300 na Chr. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de bewoners van de Amazone toen al kampten met klimaatveranderingen.
In het Braziliaanse Rio de Janeiro zijn de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in volle gang. Bij voorbereidende archeologische opgravingen zijn er een aantal bijzondere voorwerpen blootgelegd.
Uit  een nieuw onderzoek blijkt dat er tijdens de Middeleeuwen in het Amazonegebied miljoenen mensen hebben geleefd. Volgens een internationaal team van onderzoekers woonden er ten tijde van de Europeaanse aankomst (1492) tussen de acht en vijftig miljoen mensen in het regenwoud.
Bij opgravingen in Brazilië zijn meer dan 200.000 voorwerpen gevonden die van de Braziliaanse keizerlijke familie zijn geweest. Het gebied ligt dichtbij waar vroeger het paleis stond en werd door de familie gebruikt als afvalberg. Archeologen mochten het gebied bestuderen voordat het gebruikt zou worden voor uitbreiding van de metro in Rio de Janeiro.
Twee jaar na het vinden van brokstukken bij de kust van Brazilië is er nu meer duidelijkheid over waar deze vandaan komen. Volgens de geoloog Roberto Ventura Santos is er een grote kans dat ze afstammen van een verloren microcontinent tussen Amerika en Afrika uit de tijd dat de wereld bestond uit een continent: Pangea.
Wetenschappers hebben in Brazilië de oudste rotstekening van de Nieuwe Wereld gevonden. De afbeelding is tussen de 9.000 en 12.000 jaar oud, en geeft een mensfiguur met een grote fallus weer. De gebruikte symboliek versterkt het vermoeden dat Amerika eerder bevolkt werd dan momenteel wordt aangenomen.
Na een studie van fossielen die gevonden zijn bij Antarctica is het oudste ‘zeemonster’ ooit ontdekt. Dit reptiel, met de naam plesiosaurus, leefde 85 miljoen jaar geleden, wat 15 miljoen jaar eerder is dan gedacht werd.
Na een studie van fossielen die gevonden zijn bij Antarctica is het oudste ‘zeemonster’ ooit ontdekt. Dit reptiel, met de naam plesiosaurus, leefde 85 miljoen jaar geleden, wat 15 miljoen jaar eerder is dan gedacht werd.