Inscripties op houten palen langs een romeinse weg tonen aan dat het een burgercohort was die de palen geplaatst moet hebben.

Voor de tweede keer ontdekten archeologen de inscriptie 'COH II CR' op houten palen die langs een oude Romeinse weg zijn opgegraven. Links is de eerste vondst te zien uit juli 2019. Hoewel onduidelijker te zien op de foto, is vastgesteld dat op de nieuwe paal (rechts) dezelfde letters te vinden zijn.

Provincie Zuid-Holland

Tweede aanwijzing haalt alle twijfels weg: Romeinse weg aangelegd door burgercohort

Langs de Rijnlandroute bij Katwijk hebben archeologen een Romeinse paal gevonden met daarop een inscriptie. De inscriptie verwijst naar de bouwwerkers die de weg hebben aangelegd. In de paal die gevonden werd langs de route staan de letters ‘COH II CR’ gegrafeerd.

Afgelopen zomer ook al aanwijzingen voor burgercohort.

Het was niet de eerste aanwijzing die duidde op de aanwezigheid van een Romeins burgercohort bij de bouw van deze route. In juli 2019 werd er ook al een paal gevonden waarin dezelfde letters waren gegrafeerd. Maar omdat het toen slechts één van de 470 palen betrof, werden er nog geen harde conclusies getrokken.

Lang onduidelijk

Lange tijd vroegen archeologen zich af wie de Romeinse weg bij Katwijk gebouwd kon hebben. De soldaten konden het zelf hebben aangelegd, maar het kon ook zijn uitbesteed aan slaven of aan loonwerkers met het Romeins burgerschap. Nu blijkt uit de inscriptie in de paal uit 125 n. Chr. dat het laatste het geval moet zijn geweest. De letters ‘COH II CR’ werden in de Romeinse tijd gebruikt om een cohort van Romeinse burgers aan te duiden. Deze cohorten, die bestonden uit 500 man, maakten deel uit van het Romeinse leger en werden ingezet bij allerlei bouwwerkzaamheden.

Het is nog onzeker of het burgercohort al het werk zelf heeft gedaan en of er wellicht nog andere Romeinen of slaven aan het werk zijn gezet.

Grootschalig archeologisch onderzoek bij toekomstige Rijnlandroute

De Rijnlandroute is een groot infrastructureel project in Zuid-Holland, waarbij nieuwe wegen worden aangelegd en een tunnel wordt geboord. Om deze reden wordt het gebied nu uitgebreid onderzocht door archeologen en worden er opgravingen gedaan voordat dit onmogelijk wordt.

De opgravingen maken onderdeel uit van een groter onderzoek naar de constructie van de Romeinse weg. Van de houten palen wordt getracht te achterhalen hoe ze precies vervaardigd zijn. Onderzoekers hebben inmiddels ontdekt dat de mijlpalen gemaakt werden uit bomen die speciaal voor de productie ervan geplant werden. In 2018 vond men bij dit onderzoek in de buurt van Katwijk een goed bewaard gebleven stuk weg en de overblijfselen van een nederzetting. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting later dit jaar gepubliceerd.

Meer lezen