Romeinse weg gevonden bij Katwijk

Een stuk bouwmateriaal met pleisterwerk dat bij de opgraving werd gevonden.

Provincie Zuid-Holland

Romeinse weg gevonden bij Katwijk

Tijdens voorbereidende werkzaamheden voor de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden, troffen archeologen bij Katwijk een stuk van een Romeinse weg en een Romeinse nederzetting aan. De vondsten dateren uit 125 na Christus, en verkeren in bijzonder goede staat.

Romeinse weg en nederzetting tussen Katwijk en Leiden

Archeologen troffen een stuk weg aan van 125 meter lang. Het stuk verkeert in een bijzonder goede staat. Niet alleen de weg, maar ook grote eikenhouten palen die aan weerszijden van de weg stonden om verzakkingen te voorkomen zijn gevonden. Sommige van de palen hebben nog de lengte van een volwassen persoon. Langs de weg lag ook een nederzetting. Daarvan troffen de archeologen de omtrekken van huisplattegronden aan, greppels, grachten en een grafveld met crematiegraven en 'gewone' graven. In de nederzetting werden ook grote hoeveelheden spullen gevonden die zijn achtergelaten door de bewoners. In de grachten lagen fragmenten aardewerk, dakpannen, hout en munten, maar ook delen van leren schoeisel en een visfuik. Ook werd een stuk bouwmateriaal met daarop nog pleisterwerk gevonden.

Neem een kijkje bij de opgraving

De opgraving is ook te bezichtigen. Op zaterdag 13 oktober 2018, tijdens de Nationale Archeologiedagen kun je een kijkje nemen op het terrein waar opgegraven wordt. Aanmelden kan vanaf 27 september, via de website van de Rijnlandroute. Begin 2019 worden de belangrijkste vondsten tentoongesteld in het informatiecentrum van de Rijnlandroute. Tegen die tijd worden de resultaten van het onderzoek ook gepubliceerd.

Bron en afbeeldingen:

Provincie Zuid Holland

Meer lezen